Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
Čestný soud
 
programme
08 May 1953–14 May 1953, Vlast
17 January 1950–23 January 1950, Květen, Hrabě Monte Christo II. ep.
15 April 1949–21 April 1949, Praha; Alfa
29 April 1949–05 May 1949, Jalta; Moderna, XII. pásmo: Věda a technika 3/85, Leningradský přístav, Bílá Telč, Údolí radosti, Zimní den na kolchoze, Země Doudlebů
06 May 1949–12 May 1949, Jalta; Moderna, Celoarmádní jezdecké závody 1947, Život v lese, Nekonečný vesmír
13 May 1949–19 May 1949, Jadran
10 June 1949–13 June 1949, Mír
24 June 1949–27 June 1949, Radost
10 February 1950–13 February 1950, Slovan
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.