Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
V.I.Lenin
 
programme
17 January 1950–23 January 1950, Lípa, Přehlídka ztraceného času
24 January 1950–30 January 1950, Lípa; Sakramentští kluci
20 January 1953, Sport
04 November 1951, Družba
10 February 1950–13 February 1950, Jas
24 February 1950–27 February 1950, Sport
03 March 1950–06 March 1950, Vlast
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.