Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Title
Fanthom
 
programme
12 September 1969–18 September 1969, Družba, Slasti Otce vlasti
12 September 1969–18 September 1969, Scala; Moskva
26 September 1969–02 October 1969, Lípa
19 September 1969–25 September 1969, Světozor
22 August 1969, Letní kino - Pisárky
23 August 1969, Letní kino - Pisárky
08 September 1969, Letní kino - Pisárky
09 September 1969, Letní kino - Pisárky
21 July 1970, Letní kino - Pisárky
10 July 1970–16 July 1970, Letní kino - Jas
 
nahoru
 
 
* Informace o návštěvnosti jsou převzaty z publikací Jiřího Havelky Československé filmové hospodářství - ty jsou zpracovány pro pětiletá období 1945-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970. Uvádíme dva údaje o návštěvnosti v českých zemích: návštěvnost za celé období 1945-1970 a samostatně návštěvnost za první období po uvedení do českých kin (pokud byl film premiérován v posledním roce pětiletého období, uvádíme údaj pro celé následující pětileté období - tj. např. film premiérovaný v roce 1955 má uvedenou návštěvnost dosaženou do roku 1960). Tyto údaje se mohou výrazně lišit především v případě, že film byl později uveden v obnovené premiéře.