doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.


Office: bud. A/A.111
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3288
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc.PhDr. Radim Brázda, Dr., nar. 19.7.1965
Pracoviště
 • Katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: Doc. obor filozofie, habilitační práce "Srovnávací etika" obhájena na FF MU, Brno
 • 1996: Dr., obor filozofie, disertační práce na téma "Úvod do srovnávací etiky" obhájena na FF MU, Brno
 • 1988: PhDr., obor filozofie, rigorózní zkouška složena na FF UJEP, Brno
 • 1988: FF UJEP, Brno, řádné studium filozofie/politická ekonomie
Přehled zaměstnání
 • 2001 - dosud: docent na katedře filozofie FF MU v Brně
 • 2004 - 2016: výuka předmětů Etika, Úvod do filozofie, Neformální logika pro FMK UTB Zlín 1996 - 2001: odborný asistent na katedře filozofie FF MU v Brně
 • 1997 - 1998: externí výuka na katedře filozofie FF UP Olomouc a VUT Brno
 • 1994 - 1997: odborný asistent na katedře filozofie FF UP v Olomouci
 • 1993 - 1994: odborný asistent na FF MU
 • 1992 - 1993: odborný pracovník Ústavu etiky a religionistiky, společného pracoviště FÚ ČSAV a FF MU v Brně
 • 1991 - 1993: vedoucí oddělení etiky na Ústavu etiky a religionistiky ČAV
 • 1991 - 1992: odborný pracovník Filosofického ústavu ČSAV, detašovaného pracoviště pro etiku a religionistiku Brno
 • 1989 - 1991: studijní pobyt na Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně (oddělení etiky)
 • 1988 - 1989: studijní pobyt na katedře filosofie a logiky Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně
 • 1983 - 1988: studium oboru filosofie - politická ekonomie na Filosofické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova universita) v Brně
Pedagogická činnost
 • 1997+2000 externí výuka na FAVU Brno; realizované kurzy: Etika (LS 1997, ZS 2000)
 • 1996/ dosud výuka v rámci studijního oboru filozofie na FF MU; realizované kursy: Srovnávací etika I, II. (ZS+LS, 1996/dosud); Etika I, (LS, 1996/dosud); Etika II (ZS, 1996/dosud); Soudobá etika (LS 2000); Proseminář z etiky (ZS 2000); Dějiny etiky I (ZS 2000); Dějiny etiky II (LS 2001); Dějiny filosofie III - renesance (ZS 1997/dosud); Medailony ze soudobé filosofie (LS 1997/dosud); Filosofie pro posluchače nefilozofických oborů. (ZS+LS 1997/dosud)Diplomový seminář I (ZS 1997/dosud); Diplomový seminář II (LS 1997/dosud)
 • 1994/1997 výuka na FF UP Olomouc); realizované kursy: Srovnávací etika (ZS 1994/1997); Problémy moderny (ZS 1994/1996); Soudobá etika (ZS 1994/1997); Postavy soudobé filozofie (ZS 1996/1997); Seminář ze středověké filozofie (ZS 1994/1996); Seminář z renesanční filozofie (LS 1995/1997)
 • 1994/1995 cyklus přednášek "Soudobá filozofie" pro mezinárodní projekt "Institut for Advanced Culture Studies", (ZS, LS Brno)
 • 1993/1995 externí výuka pro Kabinet kultury Fakulty elektrotechniky VUT v Brně; realizované kurzy: Úvod do filozofie (ZS 1993/1995)
Vědeckovýzkumná činnost
 • srpen - říjen 2017 dvouměsíční badatelské stipendium Deutsches Literaturarchiv Marbach; 2012-2014 Výzkumná síť teorie a dějiny vědy (CZ.1.07/2.4.00/31.0108), člen výzkumného týmu; 2003 grant VNJH: Etika pro kombinované studium; 2000: spoluřešitel grantu Open Society Found na podporu elektronického publikování (projekt Profil - elektronický časopis pro filozofii), výstup: založení a vydávání elektronického časopisu Profil; 1999/2000: grant Vzdělávací nadace Jana Husa (Srovnávací etika II - Etika jako morální ekologie); 1998/1999: grant HESP (Srovnávací etika - Etika jako morální ekologie); 1997/1998: grant Vzdělávací nadace Jana Husa (Srovnávací etika)
Akademické stáže
 • 2015: Družební pobyt na Institut für Philosophie der Universität Regensburg; 2014: Studijní pobyt v Cambridge University Library; 2014: Studijní pobyt na Otto-Friedrich Universität Bamberg, grant MUNI/FR/0439/2014; 2014: Studijní pobyt na Humboldt Universität Berlin v rámci grantu MUNI/FR/0439/2014 2013: Odborná stáž na LM Universität München, projekt OPVK; 2006: Teaching staff mobility 2005/2006, Philosophisches Seminar der Universität Hannover, projekt Socrates/Erasmus; 2001: stipendium DAAD na Hochschule für Philosophie der Universität München
 • 1999: stipendium AKTION-Gesellschaft na Institut für Philosophie der Universität Wien (projekt Die vergleichende Ethik)
 • 1996: stipendium Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, studijní pobyt na Institut für Philosophie der Universität Wien
Universitní aktivity
 • 2016 - dosud: člen Etické komise pro výzkum MU; 2000-2001 člen Akademického senátu FF MU, předseda smírčí komise
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013/2016: externí člen VR FF UHK Hradec Králové; 2004 - 2016 šéfredaktor odborného časopisu Pro-Fil; 2000/dosud: spoluzakladatel, člen redakční rady odborného časopisu Pro-Fil; 1999/2013: člen redakční rady časopisu Aluze; 1991/1994: spoluzakladatel a člen redakční rady časopisu Etika
Vybrané publikace
 • BRÁZDA, Radim. Variationen als Methode der Philosophiegeschichte – Marquard und Blumenberg. Pro-Fil, Masarykova univerzita, 2020, roč. 2020, Special Issue, s. 57-68. ISSN 1212-9097. info
 • BRÁZDA, Radim. Od původu člověka k morálce lidské mysli. In ScienceCafé : Od původu člověka k Morálce lidské mysli, 13.6.2019, Benediktinský klášter Broumov. 2019. info
 • BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. Studia Philosophica, Masarykova univerzita: MU, 2019, roč. 66, č. 1, s. 95-112. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2019-1-9. URL info
 • BRÁZDA, Radim a Aleš URVÁLEK. 100 Jahre Hans Blumenberg. 2019. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Variationen als Methode der Geschichte der Philosophie. In 100 Jahre Hans Blumenberg, 18.9.2019, Brno. 2019. info
 • BRÁZDA, Radim. Filozofové z archivu aneb Drobné vrtochy velkých mužů. In 100 let filozofie v Brně, 21.11.2019, Brno. 2019. info
 • BRÁZDA, Radim. Jan, jídlo a pití. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 s. ISBN 978-80-210-9457-4. info
 • BRÁZDA, Radim. Filozofové v archivu. : Pro-Fil, 2018. 12 s. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf18-2-1854. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Rozhodování. In Netrpělivost srdce Národní divadlo Program. 1. vyd. Praha: Národní divadlo, 2018. s. 58-73, 16 s. Netrpělivost srdce Stefan Zweig Program. ISBN 978-80-7258-684-4. info
 • BRÁZDA, Radim. Indignation as a political dynamics category. Human affairs, Berlin: Walter de Gruyter, 2017, roč. 27, č. 1, s. 48-58. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2017-0005. info
 • BRÁZDA, Radim. Sloterdijk und das philosophische Kabinett. In In Sloterdijks Weltinnenraum, Brno. 2017. info
 • BRÁZDA, Radim a Aleš URVÁLEK. In Sloterdijks Weltinnenraum. 2017. info
 • BRÁZDA, Radim. Sloterdijk und das philosophische Kabinett. Pro-Fil, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 18, Special Issue, s. 66-71. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf17-3-1652. URL Digitální knihovna FF MU info
 • BRÁZDA, Radim. O nepostradatelnosti duchověd. 2016. info
 • BRÁZDA, Radim a Aleš URVÁLEK. In memoriam Odo Marquard. 2015. info
 • BRÁZDA, Radim. Odo Marquard, Humor, Vernunft und Lachen. Pro-Fil, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 16, č. 2, s. 51-68. ISSN 1212-9097. URL info
 • BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ a Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 s. ISBN 978-80-210-6748-6. info
 • BRÁZDA, Radim. Periodická soustava základních morálních prvků. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2-3, s. 31-53. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-3. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/518 URL info
 • BRÁZDA, Radim. Věda a filozofie jako cvičení. 2013. info
 • BRÁZDA, Radim. Pojetí svobody v Páté procházce Snění samotářského chodce (J. J. Rousseau a P. Sloterdijk). In Mezinárodní vědecká konference Ludská prirozenosť, vola, cit (k 300. výročiu narodenia J. J. Rousseaua),. 2012. info
 • BRÁZDA, Radim. Naturalismus a dvojí architektura morálního uvažování. In XVI. slovensko - české sympózium o analytické filozofii, Třešť. 2012. info
 • BRÁZDA, Radim. Empirická a experimentální etika: scientistní obrat v etice. první. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 79-91, 13 s. ISBN 978-80-223-3074-9. info
 • BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6. info
 • BRÁZDA, Radim. Contemporary Ethics. In Břetislav Horyna (ed.): Philosophical Wondering. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. s. 7-16, 10 s. 264. ISBN 978-80-7182-264-6. info
 • BRÁZDA, Radim. Renesanční Evropa. In Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 2008. s. 65 - 72, 8 s. Muzeum umění Olomouc, verze 1. ISBN 978-80-87149-13-3. info
 • BRÁZDA, Radim. Kudy létá sova. In SPFFBU Studia philosophica. první. Brno: FF MU Brno, 2007. s. 65-73, 9 s. ISSN 1803-7445. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie. Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. s. 12-25, 14 s. ISBN 80-223-2203-2. info
 • BRÁZDA, Radim. Pirsigova prolegomena k filozofickému myšlení. In Pirsig, R. M. Zen a umění údržby motocyklu. 2. vyd. Praha: Volvox Globator, 2006. s. 337-341, 5 s. ISBN 80-7207-600-0. info
 • BRÁZDA, Radim. Etika ctností a přirozenost dobra. Pro-Fil, Brno: Katedra filozofie, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 1-14. ISSN 1212-9097. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Etyka czeska - skic historyczny. In Anthropos. Prace Instytutu Filozofii UMCS, Zbiór 3. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2004. s. 115-131, 17 s. ISSN 1732-6680. info
 • BRÁZDA, Radim. Etika - vzpomínky na budoucnost. In Sborník filosofické fakulty, řada filosofická. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 173-180, 8 s. ISBN 80-210-2622-7. info
 • BRÁZDA, Radim. Intolerance a soupatřičnost. Sofia, Rzeszów: Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 128 - 144. ISSN 1642-1248. info
 • BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. první. Praha: KLP, 2002. 244 s. Kassandra. ISBN 80-85917-86-6. info
 • BRÁZDA, Radim. Tolerance, intolerance a (ne)soupatřičnost. In Bratislavské přednášky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 263-283, 20 s. ISBN 80-210-2963-3. info
 • BRÁZDA, Radim. Jean Baudrillard simulace, simulakra a reverzibilita. In Baudrillard, J.: Dokonalý zločin. 1. vyd. Olomouc: Periplum, 2001. s. 157-180, 23 s. Periplum. ISBN 80-902836-7-5. info
 • BRÁZDA, Radim. Richard Rorty: Etika bez všeobecných povinností. Profil (Elektronický časopis pro filozofii), Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 1, č. 1. ISSN 1212-9007. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Západní a východní hodnoty? Cesta od kolektivismu k individualismu a zpět. Dieter Senghaas, Luc Ferry a Peter Singer o východních hodnotách. Profil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 1, č. 2. ISSN 1212-9007. URL info
 • BRÁZDA, Radim. Skepse v etice: Marquard, Mackie a Weischedel. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2000. s. 63-74, 11 s. Řada filozofická. ISBN 80-210-1994-8. info
 • BRÁZDA, Radim. Virilio - filozofická jednotka rychlosti. Kinoikon, Bratislava: Asociácia Slovenských filmových klubov, 2000, IV/2000, č. 1, s. 135-146. ISSN 1335-1893. info
 • BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999, roč. 47, č. 5, s. 725-741. ISSN 0015-1831. info
 • BRÁZDA, Radim. Racionální diskriminace nebo nepřípustná perzekuce? Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, roč. 3, č. 1, s. 99-109. ISSN 12-12-5547. info
 • BRÁZDA, Radim. Filozofie řečená interkulturní. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1999, roč. 3, 3-4, s. 136-149. ISSN 12-12-5547. info
 • BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky. první vydání. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 1998. 177 s. Kassandra. ISBN 80-85917-46-7. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. s. 9-450, 463 s. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • BRÁZDA, Radim. Lekce z německé filosofie aneb Hodina němčiny. In Filosofie posledních let před koncem filosofie. První vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1998. s. 329-332. Kassandra, sv. 2. ISBN 80-85917-49-1. info
 • BRÁZDA, Radim. Virtuální svět jako filosofický problém. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica III. Olomouc: Universita Palackého, 1997. s. 9-29. Philosophica. ISBN 80-7067-718-X. info
 • BRÁZDA, Radim a Břetislav HORYNA. W. Welsch: Naše postmoderní moderna. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica III. Olomouc: Universita Palackého, 1997. s. 177-181. ISBN 80-7067-718-X. info
 • BRÁZDA, Radim. Hic Rave, hic salta. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 94-97. ISSN 1210-3640. info
 • BRÁZDA, Radim. 85 hesel ve filosofickém slovníku. In Filosofický slovník. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. s. 10-320, 320 s. filosofia. ISBN 80-7182-014-8. info

20. 8. 2017