Faculty staff

Mgr. Jiří Žoudlík

Office for studies assistant, Office for Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.113
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7534
E‑mail:
CV

Životopis

Osobní údaje
 • Mgr. Jiří Žoudlík
 • narozen 3. 4. 1984 v Ústí nad Orlicí
 • ženatý, 2 děti
Zaměstnání
 • 3/2014 – dosud: Studijní oddělení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – studijní referent pro doktorské studium a rigorózní řízení
 • 10/2007 – 12/2021: Studijní odbor Rektorátu Masarykovy univerzity – externí spolupráce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004–2010: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity – magisterský studijní program Psychologie
 • 1995–2003: Gymnázium Česká Třebová
Další vzdělání
 • 11/2005: Sociálně-psychologický výcvik (rozsah 40 h)
 • 2/2006: Výcvik v internetovém poradenství (Modrá linka, rozsah 20 h)
 • 2/2007: Stáž v terapeutické komunitě pro drogově závislé, Sejřek (5 dní)
 • 2/2009: Seminář Vysokoškolská legislativa (Poradenské centrum MU)
 • 2/2009: Seminář Time management (Poradenské centrum MU)
 • 1/2010: Státní závěrečná zkouška – klinická psychologie (Mgr.)
 • 9/2010 – 6/2011: Účastník 1. a 2. cyklu projektu PREFEKT – vzdělávání v oblasti organizace a řízení výzkumu
 • 2/2012: Seminář Posouzení věrohodnosti (Karierní centrum MU)
 • 10/2012: Kurz komunikace se zrakově postiženými (Teiresiás, MU)
 • 11/2012: Seminář Základy první pomoci (Rektorát MU)
 • 11/2012: Kurz Jak komunikovat s novináři (Rektorát MU)
 • 10/2013 – 5/2014: Kurz Kompletní krizová intervence („D“, o. s., rozsah 152 h, akreditace MPSV)
 • řidičský průkaz sk. B
Další informace
 • 2005–2014: člen Studentské komory Akademického senátu FF MU
 • 2007–2014: člen Studentské komory Akademického senátu MU
 • 2009–2014: místopředseda Akademického senátu FF MU
 • 2009–2011: člen marketingové konzultační skupiny Odboru vnějších vztahů a marketingu RMU
 • 2010: člen pracovní skupiny pro tvorbu Dlouhodobého záměru MU pro roky 2011–2015, podskupina pro oblast vzdělávání
 • 2011: člen Komise AS MU pro volbu kandidáta na funkci rektora MU
 • 2012–2014: člen redakční rady časopisu MUNI.CZ
 • 2007–2017: redaktor a technický správce internetového portálu o čaji http://e-cajovna.net
 • 2011–dosud: člen Garrigue Media o. s.

12. 1. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.