Faculty staff

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Lecturer, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06005
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4621
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr.Marie Novotná, narozena 4.10.1977 ve Znojmě, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy FF MU v Brně
  Hudební věda
  Učitelství estetické výchovy
Funkce na pracovišti
 • Lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Mgr., Hudební věda, dipl. pr. Historické a sociologické aspekty mezikonfesijní migrace repertoáru české reformační písně 15. a 16. století
 • 1998: dipl.um., absolutorium Konzervatoře v Českých Budějovicích, obor housle
Přehled zaměstnání
 • 2009-: Ústav hudební vědy FF MU, lektorka (Hudební věda, Učitelství estetické výchovy)
 • 2008-: SZUŠ Universum Brno, pedagog (hudební nauka, housle, komorní hra)
 • 2000-2001: Církevní konzervatoř Kroměříž, pedagog (dějiny hudby, hudební formy, estetický seminář)
 • 1996-1998: ZUŠ Borovany, pedagog (housle)
Pedagogická činnost
 • Vedoucí Bc. a Mgr. prací (Sdružená uměnovědná studia, Učitelství estetické výchovy)
 • Vedoucí prací pro DPS
 • Přednášky a semináře:
 • Hudební nauka
 • Intonace
 • Sluchová analýza
 • Harmonie I,II,III
 • Hudební didaktika I,II
 • Úvod do hudební pedagogiky
 • Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu
Mimouniverzitní aktivity
 • 1998-: Člen ČOS
Vybrané publikace
 • NOVOTNÁ, Marie. Některá specifika vnímání interpretačních soutěží z pohledu žáků a studentů základních a středních hudebních škol. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 50, č. 2, s. 101-118. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2015-2-8. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÁ, Marie. Hudebně pedagogická koncepce Vladimíra Helferta v souvislostech současných snah hudební pedagogiky a možnosti jejich realizace v prostředí dnešního hudebněvýchovného systému fungujícího v rámci českého školství. In K odkazu Vladimíra Helferta. Hudebněvědná konference u příležitosti 70. výročí úmrtí zakladatele brněnské muzikologie. 2015. info
 • NOVOTNÁ, Marie. Úroveň motivace pro hudební a hudebně-pedagogickou profesi u žáků ZUŠ a studentů konzervatoří. Acta Musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Neuveden, č. 2, s. Nestránkováno, 13 s. ISSN 1214-5955. URL info

8. 3. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.