Faculty staff

Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.513
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5610
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Luisa Nováková, Ph.D., 19. 10. 1971
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví FF MU v Brně, Arna Nováka 1
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003:postgraduální,česká literatura, Ph.D., Hledání a proměny - Česká pohádka 40. let 20. století, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU; 1996:vysokoškolský, čeština-polština, Mgr., Dětská literatura na pranýři, Ústav čs.literatury a Ústav slavistiky FF MU; 1990: středoškolský,Gymnázium Slovanské nám. Brno
Přehled zaměstnání
 • 2003-: Ústav čs. lit. a knihovnictví FF MU Brno, odborná asistentka'
 • 1997-2004:Vydavatelství Akcent, Třebíč, vydavatelská redaktorka'
 • 1990-1991:Vydavatelství Petrov,redaktorka
Pedagogická činnost
 • Česká literatura 20. století, Kapitoly z moderní literatury pro mládež, Nedílnost literatury pro mládež a literatury pro dospělé, Proměny pohádky, Literatura pro děti a mládež, Tvůrčí psaní, Redakční práce, Česká literatura 19. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • Literatura pro děti a mládež, česká literatura 20. století, ediční práce, tvůrčí psaní.
Akademické stáže
 • Univerzita A. Mickiewicze v Poznani, týdenní stáž v dubnu 2009 (Wydzial filologii polskiej i slowiańskiej), Uniwerzita A. Mickiewicze v Poznani, týdenní stáž v květnu 2012 (Wydzial filologii polskiej i slowiańskiej)
Universitní aktivity
 • členka oborové komise
Mimouniversitní aktivity
 • členka České sekce mezinárodní IBBY; členka české sekce Mezinárodního PEN klubu.
Ocenění vědeckou komunitou
 • výkonná redaktorka odborného literárněvědného periodika Bohemica litteraria; členka Výboru Literárněvědné společnosti a tajemnice její pobočky v Brně
Vybrané publikace
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Členka odborné poroty literární ceny Magnesia litera. Odborná porota Magnesia litera, Sdružení Litera, 2023. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jana Šrámková (nejen) pro děti. Bohemica Litteraria. Brno: Masaryk University Press, 2023, roč. 26, č. 2, s. 83-94. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2023-2-5. Online verze info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. "Všechny stromy jsou plaché" : Několik poznámek k tvorbě Petra Borkovce pro děti. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2023, roč. 13, č. 1, s. 16-25. ISSN 1805-1464. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou a fantasy. In Zkazky z temného lesa - přednáška v rámci výstavy Zkazky z temného lesa v Galerii Entrance, Praha - Břevnov. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč v proměnách života a tvorby. In Básnický večer Václava Renče z cyklu Skrytá tvář české literatury, Káznice Celj, Brno. 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Členka odborné poroty literární ceny Magnesia litera. Odborná porota Magnesia litera, Sdružení Litera, 2022. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež - Pohádka. In Janoušek, Pavel. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. první. Praha: Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022, s. 501-508. ISBN 978-80-200-3377-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež - Poezie. In Janoušek, Pavel. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. první. Praha: Nakladatelství Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022, s. 508-511. ISBN 978-80-200-3377-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Historie podle Rosemary Sutcliffové. In Gal Srzewiecka. Iveta; Dziak, David. (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021, s. 204-214. ISBN 978-80-555-2756-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká poezie pro děti v období Protektorátu. O dieťati, jazyku, literatúre. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej university v Prešove, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 25-37. ISSN 1339-3200. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 99-108. ISSN 1213-2144. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. J. R. R. Tolkien a pohádka. In Současnost literatury pro děti a mládež 2019. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Teorie pohádky a fantasy. In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Současná česká pohádka. In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Tatínkovské pohádky Johna Ronalda Reuela Tolkiena. In Bučková, Tamara. Současnost literatury pro děti a mládež. první. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2019, s. 67-74. ISBN 978-80-85874-93-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Andersen podle Hofmana. In Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Čaroděj Zeměmoří U. Le Guinové - Cesty a bloudění. In Fantastika a mýtus v antropocénu. 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Autorské čtení z románu Bílí havrani. 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literární postava a román. In Děti, čtěte! 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Malá mořská víla podle Oty Hofmana. In Čeňková, Jana. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Liberec: Bor, 2018, s. 61-68. ISBN 978-80-87607-89-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Brněnské nakladatelství Blok. In přednáška na Institutu slovanské filologie Univerzity A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy a čtenáři. In Přednáška pro Institut slovanské filologie, Univerzita A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Román Františka Křeliny Můj otec kapitán jako obraz života za okupace. In Čeňková, Jana. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2016, s. 66-73. ISBN 978-80-246-3413-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Osmdesátá léta v ediční praxi krajského nakladatelství Blok. In Malý, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. První. Praha: Národní muzeum, 2015, s. 170-180. ISBN 978-80-7036-470-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká literatura pro děti a mládež po roce 1989. In Univerzita Opole, Polsko. 2014. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století. In Univerzita Opole. 2014. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Preusslerův Krabat. In Koudelková, Eva. Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2014, s. 69-78. ISBN 978-80-87607-26-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Členka komise pro dětskou knihu a ilustraci. Komise pro dětskou knihu a ilustraci při Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR, 2014 - 2018. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádky Karla Šiktance. In přednáška na Prešovské univerzitě. 2013. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. O literárním psaní a literatuře pro děti. 2013. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádka a odraz doby Žánr za druhé světové války. In Malý, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013, s. 138-144. ISBN 978-80-7036-391-1. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 1, s. 103-111. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. výkonná redaktorka. Bohemica litteraria, 2013. ISSN 1213-2144. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a příběhovou prózou : k historii žánru zvláště ve 40. letech 20. století. In Folklor v novodobých literárních a jazykových souvislostech. 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura a rok 1948. 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. 60. léta v české spirituální poezii. 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Bochořák Klement. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 2 s. s. 66-67. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Filip Dominik. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 2 s. s. 124-125. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Křelina František. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 2 s. s. 233-234. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Janouch Jaroslav. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 2 s. s. 186-187. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zahradníček Jan. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 2 s. s. 451-452. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Pojetí přírody v Tolkienově Pánovi prstenů. In Šmajs, J. (ed.): Aby země nebyla jen hrobem. Literatura - kultura - příroda. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2011, s. 97-103. ISBN 978-80-904218-8-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobrodružství v krajině příběhu. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2011, roč. 2010, č. 4, s. 27. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 2011. ISBN 978-80-555-0489-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Přesýpací hodiny. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011, 83 s. ISBN 978-80-7195-456-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2011, roč. 2011, 22-23, s. 135-138. ISSN 1801-6782. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Cesta humorné fantasy Johna Moressyho. 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Legendy polskie. Miejska biblioteka publiczna Kedrzirzyn-Koźle, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti. Městská knihovna v Přerově, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Všimli jsme si: 100. výročí narození Václava Renče. Radio Proglas, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jak vybírat knihy pro děti a mládež. Radio Proglas, 2011. info
 • NOVÁKOVÁ, Ester a Luisa NOVÁKOVÁ. Václav Renč: Ve spleti větví čtu tvá ramena. Svitavy: Trinitas, 2011, 88 s. ISBN 978-80-86885-24-7. info
 • BOČKOVÁ, Hana a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 13. In Bohemica Litteraria, V 13. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1-203. ISBN 978-80-210-5461-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež v posledním dvacetiletí. 2010. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Proměny české pohádky. K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 200 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 384. ISBN 978-80-210-5026-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Na třetí výpravě s Kožešinkou. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti. Šlépěj královny Jadwigy. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2009. ISBN 978-80-86868-36-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Karel Schulz. In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Čeští spirituální básníci věznění v 50. letech - Poezie za mřížemi. In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Utopie Thomase Mora jako součást literárního rodokmenu science fiction a fantasy. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci-Nakladatelství Bor, 2009, s. 101-110. ISBN 978-80-86807-79-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Básnické pohádky Karla Šiktance. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 118-126. ISBN 978-80-904218-3-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie Františka Lazeckého 70. a 80. let v zrcadle bibliofilských tisků. In Literatura určená k likvidaci IV. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 135-146, 11 s. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Bohemica Litteraria, V 12. In Bohemica Litteraria, V 12. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 1-135. ISBN 978-80-210-5251-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek o pohádce a fantasy. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 13-19. ISBN 978-80-7372-309-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Současné didaktické povídky. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 13. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Výprava do tajemného světa lidí. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 19-21, 2 s. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 1, s. 167-172. ISSN 1213-2144. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Die Kinderliteratur und der erwachsene Leser. In Literatur und Übersetzung - Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008, s. 33-39. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Stínadelská trilogie - Ke koncepci Foglarova fiktivního světa. In K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha: Památník národního písemnictví Praha, 2008, s. 37-42. ISBN 978-80-85085-88-4. info
 • KUDRNÁČ, Jiří, Luisa NOVÁKOVÁ a Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 10. In Bohemica Litteraria, V 10. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-204. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa a Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 11. In Bohemica Litteraria, V 11. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1-85. ISBN 978-80-210-5034-1. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch - pohádkář. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2007, 4 s. mimo edice. ISBN 80-86868-21-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie zralého rozumu. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, roč. 18/2007, č. 7, s. 21. ISSN 0862-657X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. In Nové pohledy na českou literaturu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, s. 21-24. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4231-5. info
 • KUDRNÁČ, Jiří a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V8. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 1-106. ISBN 978-80-210-4397-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Knížka coby dvojnásobný dárek. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2007, roč. 12, č. 3, s. 13-14, 1,5. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Básník pro velké děti. Dětství v díle Klementa Bochořáka. In Literatura určená k likvidaci II. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006, s. 71-76. ISBN 80-239-7212-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče. Brno: Literární noviny, 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu. Dětská literatura a dospělý čtenář. Praha: Obec spisovatelů, 2006. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu. In Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 41-49. ISBN 80-7372-139-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006, s. 27-31. ISBN 80-239-8500-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. In Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006, s. 38-44. Univerzita třetího věku. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dračice a její chlapec. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10/2005, č. 1, s. 21-22, 1 s. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako cesta ad fontes. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10/2005, č. 2, s. 2-4. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem. In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní oblastní archiv Semily, 2005, s. 141-144. ISBN 80-86254-12-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Sonety. In Poeci bez granic. Wroclaw, Polsko: Word-Press, 2004, s. 108-111. ISBN 83-88605-07-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Představitel Skupiny brněnských. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 37/2004, č. 2, s. 27-28. ISSN 1211-3395. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Velké čtení. 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Lidová vyprávění z Barmy. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9(14)/, č. 2, s. 29. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Autorské čtení. 2004. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Nad studií Bedřicha Fučíka O knihu pro mládež. In Nováková, Luisa (ed.): Literatura určená k likvidaci - sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2004, s. 117-121. ISBN 80-239-3298-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003, s. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. O pohádkách. Česká televize, Brno, 2003. Sváteční slovo. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy podle Shakespeara. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2003, roč. 8, III, s. 20. ISSN 1211-3484. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu. In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002, s. 5-208, 208 s. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi listy. 2002. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a povídkou. In Sborník prací Filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 101-108. ISBN 80-210-2965-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. In Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 81-89. ISBN 80-210-2648-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Malborgův dům. In Renč, Václav: Malborgův dům. Svitavy,Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2001, 84 s. Vigilie. ISBN 80-86036-64-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Betlémští pastýři. In Betlémští pastýři. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001, 96 s. ISBN 80-7268-105-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václava Renče. In Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václav Renče. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001, 424 s. ISBN 80-7268-093-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. František Křelina: Můj otec kapitán. In Křelina,František: Můj otec kapitán. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001, 406 s. ISBN 80-7268-091-9. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. In Renč, Václav: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000, 544 s. Vigilie. ISBN 80-86036-32-4. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy II. In Renč, Václav: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000, 656 s. Vigilie. ISBN 80-86036-33-2. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Popelka nazaretská. In Renč, Václav: Popelka nazaretská. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000, 96 s. ISBN 80-8636-31-6. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Setkání s jednorožcem. 2000. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Zpěvy u jesliček. In Renč, Václav: Zpěvy u jesliček. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000, 44 s. Vigilie. ISBN 80-86036-48-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobraczyńského neporazitelná armáda. In Dobracyzński, Jan: Neporazitelná armáda. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 1999, s. 449-453. ISBN 80-7268-017-X. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch a jeho Cid. In Janouch, Jaroslav: U Toledské brány. Svitavy: Trinitas, 1999, s. 123-124. ISBN 80-86036-20-0. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Renčovy veršované pohádky. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univeryita Brno, 1998, s. 45-49. ISBN 80-210-2014-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Schulzův Prsten královnin. In Schulz, Karel: Prsten královnin. Třebíč: Akcent, 1998, s. 169-171. ISBN bez ISBN. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Perníková chaloupka. In renč, Václav: Perníková chaloupka. Svitavy: Trinitas, 1998, 42 s. ISBN bez ISBN. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Kresby. 1995. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa. Kresby a ilustrace. 1995. info

15. 12. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.