Faculty staff

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.


E‑mail:
CV

Životopis

Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (1970)
 • Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky FF MU Gorkého 7 602 00 BRNO Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, Květná 8, 602 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: Ph.D. 1998: Mgr.
Přehled zaměstnání
 • březen 2007 - dosud, FF MU v Brně, odborný asistent říjen 2000 - dosud,ÚČL AV ČR, odborný, posléze vědecký pracovník 1996-2000 - Centrum experimentálního divadla - Divadlo Husa na provázku v brně, archivář.
Vybrané publikace
 • VODIČKA, Libor, Jiří ZIZLER, Petr HRUŠKA a Lubomír MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. Česká literatura. ISBN 978-80-200-1630-0. info
 • VODIČKA, Libor. Úvod do studia divadla. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 54 s. Studijní opora. ISBN 978-80-244-1817-9. info
 • VODIČKA, Libor. The Short Interlude of Liberalization. In Czech Theater in History of the Literary Cultures of East-Central Europe, Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Amsterdam: University of Amsterdam, 2007. s. 221-225, 6 s. John Benjamins Publishing. ISBN 978-90-272-3455-1. info
 • VODICKA, Libor. Rozrazil lékařský nebo spíše Pipla osmahlá? In Svět a divadlo. Roč. 18, č. 1 (2007). Praha: Svět a divadlo, 2007. s. 128-132. ISSN 0862-7258. info
 • VODIČKA, Libor. Velice Modrý ptákoplaz. In Svět a divadlo. Roč. 18, č. 4 (2007),. Praha: Svět a divadlo, 2007. s. 81-85. ISSN 0862-7258. info
 • VODIČKA, Libor. Zrození svobody z ducha hudby. In Rozrazil č. 6; 2007. Brno: Rozrazil; Větrné mlýny, 2007. s. 41-43. ISSN 1801-4755. info
 • VODIČKA, Libor. České drama 1969-1989. (I.) Souvislosti divadelního života. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 2006, roč. 17, č. 1, s. 60-72. ISSN 0862-5409. info
 • VODIČKA, Libor. O čem vypovídá současné české drama? : (Znovu a ještě o "smyslu" či "specifikách" českého dramatu). In Ad honorem Bořivoj Srba : Eseje - Vzpomínky - Studie - Dokumenty. Brno: JAMU, 2006. s. 209-219, 10 s. ISBN 80-86928-16-0. info
 • VODIČKA, Libor. Spor o smysl českých dějin a české moderní drama. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Moravica. Olomouc: UP Olomouc, 2006. 300 s. info
 • VODIČKA, Libor. Česky publikované ohlasy, divadlo, film, televize, rozhlas (k 31.12.2004). In Bibliografie Josefa Škvoreckého. Praha: Literární akademie, 2006. s. 181-277, 116 s. sv. 2. ISBN 80-86877-14-0. info
 • VODIČKA, Libor. Bez práce, nemůže, ach nemůže být lásky! (Nesoustavné poznámky k poetice českého budovatelského dramatu). In Rozrazil, č. 5 (2006). Brno: Rozrazil; Větrné mlýny, 2006. s. 75-79. ISSN 1801-4755. info
 • VODIČKA, Libor. K některým kontextům Shakespearovy komedie Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. In Večer tříkrálový aneb Co kdo chce. Brno: Větrné mlýny, 2005. s. 5-13. Repertoár, sv. 2. ISBN 80-86151-77-8. info
 • VODIČKA, Libor. O tragédii Maryša bří Mrštíků. In Maryša. Brno: Větrné mlýny, 2005. s. 5-10. Repertoár, sv. 7. ISBN 80-86151-76-X. info

19. 6. 2007

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.