CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Večeřa, nar. 1.9.1988 v Praze
Pracoviště
 • Ústav filmu a audiovizuální kultury
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  Brno, 602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007-2010: Filozofická fakulta MU, bakalářské studium, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury - ukončeno bakalářskou prací na téma: „Rozvoj filmové výroby v českých zemích a na počátku let dvacátých“
 • 2010-2012: Filozofická fakulta MU, navazující magisterské studium, Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury - ukončeno magisterskou diplomovou prací na téma: „Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném období“
 • 2012-2019: Filozofická fakulta MU, doktorské studium, Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury - ukončeno disertační prací: „Na cestě k systematické filmové výrobě. Rozvoj produkčního systému v českých zemích mezi lety 1911-1930.“
Přehled zaměstnání
 • 2019-dosud: Ústav filmu a audiovizuální kultury, odborný asistent
  2013-dosud: Národní filmový archiv
 • 2009 – 2010: externí spolupráce s Levneknihy.cz s.r.o. a Championship Music s. r. o. – DVD edice „Filmy patří lidu“
Pedagogická činnost
 • Bakalářský proseminář II (jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019) Bakalářský seminář III - akademické psaní (podzim 2014, podzim 2015)
 • Německá kinematografie mezi lety 1918 a 1945 (jaro 2014)
 • Dějiny české kinematografie před rokem 1945 (podzim 2014, podzim 2017)
 • Dějiny české kinematografie před rokem 1945 (jaro 2015, jaro 2018)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Počátky filmové výroby v českých zemích
 • Analýza stylu a vyprávění v českém němém filmu - prezentováno na Mezinárodní konferenci Screen industries („HISTORICAL POETICS OF CZECH SILENT FILM”)
 • Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945
 • Strategie programování československé televize
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 07/2012 – 08/2012: stáž v OPA NFA (v rámci projektu FIND), Hradištko – Generální inventura národního archivního dědictví
 • 22. 3. 2017 – 21. 4. 2017: Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin, Ostatní, DEU
  • - výzkumná cesta do Bundesarchivu a Deutsche Kinemathek - osobní konzultace na Brandenburgische Zentrum für Medienwissenschaften v Postupimi - konzultace s dr. Philippem Stiasnym (Filmmuseum Potsdam Institut der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF)
Univerzitní aktivity
 • 2009 – 2012: pomocná vědecká síla (rešerše v periodikách, zpracování archiválií atd.)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009 – 2010: Národní technické muzeum – Katalogizace sbírky fotografických a kinematografických propagačních letáků a katalogů
 • Člen Collegia při Le giornate del cinema muto (Pordenone, 3. - 10. 10. 2009)
 • Mentor Collegia při Le giornate del cinema muto (Pordenone, 2. - 9. 10. 2010)
 • Člen České společnosti pro filmová studia
Ocenění vědeckou komunitou
 • Magisterská diplomová prace na téma: „Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném období“ oceněna výroční cenou FAV za nejlepší studentskou práci

14. 5. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.