Faculty staff

Mgr. Vojtěch Nosek

Abstractor, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bud. M/M01
Joštova 220/13
662 43 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5337
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Vojtěch Nosek, born 24.8.1989 in Šternberk
Department
 • Department of archaeology and museology
  Faculty of Arts
  Masaryk university
  Joštova 2
  60200 BRNO
Employment - Position
 • teaching since 2013
 • 3D specialist and analyst
 • postgraduate student
Education and Academic Qualifications
 • since 2014: postgradual study (archaeology); DAM FA MU Brno
 • 2014: Mgr. (archaeology); DAM FA MU Brno
 • 2011: Bc. (archaeology); DAM FA MU Brno
Employment
 • od 2017 3D specialist and analyst; DAM FA MU Brno
 • od 2016 analyst; Institute of Archaeology of the CAS, Brno
 • od 2013 specialist and co-solver of key activity 3A project OPVK "Innovation of Archaeology and Museology education for practice in the interdisciplinary and international frame"; DAM FA MU.
 • od 2012 consultant for project " Innovation of Archaeology and Museology education for practice in the interdisciplinary and international frame "; DAM FA MU.
Teaching Activities
 • 3D documentation and 3D reconstructions
 • lectures at Charles University in Prague and Palacky University in Olomouc
Scientific and Research Activities
 • 2017 co-solver of „Role lukostřelce v procesech vertikální stratifikace středoevropských společností na prahu doby bronzové. Traseologie, balistika, operační řetězce.“ (GA17-11425S)
 • 2017 documenator for„Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku“ (GA17-13967S)
 • 2016 documenator for „Archeologický informační systém České republiky“ LM2015080
 • 2016 co-solver of „Digitalizace sbírky klasické archeologie pro studijní a edukační účely“ MUNI/FR/1120/2015
 • 2013 co-solver of OPVK „Archaeology and Museology education for practice in the interdisciplinary and international frame" (CZ.1.07/2.2.00/28.0230)
 • 2011 consultant for project „Inovace a vytvoření multimediální podpory předmětu Znalectví hmotné kultury rané doby dějinné“ (FRVS/1875/2011)
Major Publications
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠMERDA a Vojtěch NOSEK. Analýza kamenných projektilů z pohřebiště starší doby bronzové Hroznová Lhota. Traseologie a balistika. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 2, s. 163-201. ISSN 0323-1267. URL info
 • HLAVICA, Michal, Vojtěch NOSEK, Lucie VALÁŠKOVÁ a Jan PETŘÍK. Technické značky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická analýza den nádob z velkomoravských hrnčířských dílen ze Starého Města (okr. Uherské Hradiště), polohy „U Víta“. Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2016, roč. 68, č. 3, s. 381-412. ISSN 0323-1267. info
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Michal VÁGNER. Mapování středověku : Obléhaný hrad Holoubek v prostředí ArcGIS. Arc-Revue. Praha: Arcdata Praha, 2016, roč. 25, č. 4, s. 19-21. ISSN 1211-2135. URL info
 • KUČA, Martin a Vojtěch NOSEK. Suchohrdly (okr. Znojmo). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, v.v.i., 2012, roč. 53, č. 1, s. 114-115. ISSN 1211-7250. info

2017/02/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.