Faculty staff

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Family name: Novotny
  First name: Petr
  Date of birth: 2 March 1972
  Nationality: Czech
Department
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Position
 • Head of Department Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2000: Ph.D. on Educational Sciences, Palacky University, Olomouc
 • 1996: Mgr. on Educational Sciences, Masaryk University, Brno
Employment Summary
 • 2000-present: Masaryk University, Dept. of Educational Sciences, Brno
 • 1997-2000: College of Economy, Prerov (external teacher)
Language skills
 • Language scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)
  English Reading 1 Speaking 1 Writing 1
  Russian Reading 2 Speaking 2 Writing 3
  Spanish Reading 2 Speaking 3 Writing 3
Present participation on the research and development projects
 • For full list of projects see:
  http://www.muni.cz/people/36179/projects
Selected Academical Stays
 • 2019 (April): Visiting professor at Università degli Studi di Firenze, Italy
 • 2012, 2013, 2014: Teaching exchange at Universität Duisburg-Essen, Germany
 • 2014: Study trip to Blik op Werk, Utrecht, Netherlands
 • 2010: Study trip to Finnish Institute of Occupational Health, Finsko
 • 2008: Study trip to Danish School of Education, University of Aarhus, Denmark
 • 1999: Study trip to Cleveland State University and John Carroll University, Cleveland, USA
University Activities
 • Doctoral Board Member (programme Education)
 • PhD supervisor (fields of study Andragogy, Education, Environmental Humanities)
Activities Outside University
 • Head of the Council of Czech Educational Research Association (2014 - ), member of the Council since 2008
  Council Member of European Educational Research Association (2008 - )
  Associate Board Member of Scottish Educational Review (SER)
  Members of Editorial Board of Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání
Selected Publications
 • HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249185. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. doi:10.1177/1741143217745878. URL info
 • ROZVADSKÁ, Katarína a Petr NOVOTNÝ. The Structure of non-traditional students’ motives for entering higher education. Form@re - Open Journal per la formazione in rete. 2019, roč. 19, č. 2, s. 133-148. ISSN 1825-7321. doi:10.13128/formare-25262. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-2-5. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • SAVA, Simona a Petr NOVOTNÝ. Researches in Adult Learning and Education: the European Dimension. Florencie: Firenze University Press, 2016. 210 s. Studies on Adult Learning and Education. ISBN 978-88-6453-424-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Martin SEDLÁČEK. School as a Professional Learning Community : A Comparison of the Primary and Lower Secondary Levels of Czech Basic Schools. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, Neuveden, č. 35, s. 163-174. ISSN 1732-6729. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-1. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. info
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka, Jiří FUKAN, Romana JOKEŠOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Zdeněk PALÁN, Milada RABUŠICOVÁ, Milena RAJMONOVÁ a Lenka ŘEHÁKOVÁ. Age management: Komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku. Praha: AIVD ČR, 2011. 84 s. ISBN 978-80-904531-2-8. URL info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 85-105, 20 s. ISSN 1803-7437. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Learning for work and for workplace: Overt and covert worlds of learning and education in the Czech Republic. Lifelong Learning in Europe. Helsinki: KVS Foundation, 2008, XIII, č. 4, s. 242-247. ISSN 1239-6826. On-line info
 • NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Demokracie ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. 1. ISBN 80-210-4210-9. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 217 s. ISBN 80-210-3746-6. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Dana KNOTOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL a Milada RABUŠICOVÁ. Vzdělávání poradců v České republice. Praha: Národní vzdělávací fond, 2004. 118 s. aa. ISBN 80-86728-15-3. info

2019/09/08

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.