Faculty staff

Mgr. Petr Žaža

Specialist, Department of Archaeology and Museology


E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Petr Žaža born 4th of September 1991
Department
 • Department of Archaeology and Museology
  Faculty of Arts
  Masaryk University
Employment - Position
 • Specialist
  PhD student
Employment
 • 2019 - present: Research Station Panská Lhota
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2017/09/05 – 2017/09/19: University of Exeter, Exeter, GBR
 • 2015/04/13 – 2015/04/24: European archaeological centre - Bibracte, Glux-en-Glenne, FRA
 • 2013/10/01 – 2014/02/28: Freie University of Berlin, Berlin, LLP Erasmus, DEU
Major Publications
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. 2021. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021. info
 • PÚČAŤ, Andrej, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Brtnice (k. ú. Panská Lhota, okr. Jihlava). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2021, roč. 62, č. 1, s. 190. ISSN 1211-7250. Přehledy výzkumů, Zprávy o výzkumech za rok 2020 info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Silvija Pisk. Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Popovača: Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina (PUM), 2021. s. 181-192. ISBN 978-953-57553-4-0. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ a Daniela VANĚČKOVÁ. Archeologické výzkumy VVS Panská Lhota: Systematický archeologický výzkum hradu Rokštejn (2020, 2019). Archeologický výzkum narušené usedlosti na ZSV Bradlo, k.ú. Hosov (2019). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2019–2020. 2021. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Rybník Zweitämmige v historických a archeologických pramenech. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 46, č. 1, s. 81-96. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2021-1-4. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Andrej PÚČAŤ, Daniela VANĚČKOVÁ, Martin KOŠŤÁL, Vojtěch NOSEK a Ondrej BOBULA. Udržitelný rozvoj historické krajiny. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Empty spaces of the Rokštejn Castle. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Program konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Rokštejn Castle lordship – One castle, one castlescape? In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Sustainable development of historical landscape in forested areas. In 26th EAA Virtual Annual Meeting, 24-30 August 2020. 2020. Web konference info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Workshop k problematice udržitelného rozvoje kulturní krajiny a ochrany historických památek v zalesněném prostředí. 2020. Stránka projektu info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade : Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics, 24th – 27th April 2019, Museum of Gothenburg. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Production or Trade: Pottery assemblages from the Rokštejn Castle 1200 – 1500. In Gothenburg Ceramics 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. Program a abstrakty info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Life (inside) of the Rokštejn Castle. In Castrum Bene 16, Kutina - Sisak, 21.5.-25.5. 2019. 2019. ISBN 978-953-7135-62-1. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Daniela VANĚČKOVÁ. Život na hradě Rokštejn (k.ú. Panská Lhota) - ekonomické zázemí hradu. In Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel, Státní hrad Grabštejn, 18. – 21. června 2019. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Hrad Rokštejn, archeologický výzkum hradu a jeho zázemí od roku 1981. In Forum Urbes Medii Aevi 17, 18.-19. června 2019, Brno. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Daniela VANĚČKOVÁ a Petr ŽAŽA. Social aspect of pottery provenance in assemblages from the Rokštejn Castle and its primary fiefdom. In 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA),3-9 September 2019, Bern. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ a Ondrej BOBULA. Archeologické výzkumy v areálu hradu Rokštejna od 18. století po současnost. In 51. mezinárodní konference Archaeologia Historica, Státní hrad Křivoklát 23.–26. 9. 2019. 2019. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA, Daniela VANĚČKOVÁ, Ondrej BOBULA, Jakub HAVLÍČEK a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie a Středověk pod hradem Rokštejn. 2019. URL info
 • KMOŠEK, Matěj a Petr ŽAŽA. Mapování těžby železa na území bývalého brtnického panství a experimentální tavba lokálních železných rud. In Stříbrná Jihlava 2019, 10.-11. 10. 2019, Jihlava. 2019. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana, Ondrej BOBULA a Petr ŽAŽA. Late Medieval and Early-modern Pottery Finds from Stratified Situations and the Spectrometric Analyses of Glazed Pottery Samples. Castle and Its Hinterland (Rokštejn Castle and Farmstead from PanskáLhota Village, Bohemian-Moravian Highland). In Europa Postmediaevaliais 2018, Prague, 16th-18th April. 2018. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Nejstarší plužiny na území bývalého brtnického panství. In 50. mezinárodní konference archeologie středověku Archeologie přehlížených a interpretace problematických památek, 17. - 21. září 2018, Valtice. 2018. URL info
 • ŽAŽA, Petr, Jana MAZÁČKOVÁ, Daniela VANĚČKOVÁ, Anna NOVÁČKOVÁ, Ondřej PELIKÁN, Ondrej BOBULA, Matěj KMOŠEK, Michal TRÁVNÍČEK, Zdeňka BOČKOVÁ a Andrej PÚČAŤ. Mezinárodní den archeologie 2018 v Panské Lhotě. In Mezinárodní den archeologie, 20. října 2018. 2018. URL info
 • SLAVÍČEK, Karel, Jan PETŘÍK, Petr ŽAŽA, Vladimír MITÁŠ a Václav FURMÁNEK. Technological and provenance analyses of the south-eastern Urnfield culture pottery from the sites of Cinobaňa and Málinec (Poltár region, Slovakia). Praehistorische Zeitschrift. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, roč. 92, č. 1, s. 162-175. ISSN 0079-4848. doi:10.1515/pz-2017-0007. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Impact of Subsistence on Medieval and Early Modern History Land Use in the Bohemian-Moravian Highlands. In EAA 2017, Maastricht, 30 August - 3 September 2017. 2017. Údaje o konferenci a odkaz na abstrakty info
 • TĚSNOHLÍDKOVÁ, Kateřina, Karel SLAVÍČEK, Petr ŽAŽA a Jana MAZÁČKOVÁ. Workshopy ke středověké a novověké keramice v Panské Lhotě v letech 2015 a 2016. Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 1, s. 337-342. ISSN 0231-5823. URL info
 • MILCOVÁ, Marie a Petr ŽAŽA. Osídlení Zbýšovska od pravěku do 13. století. In Ozvěna. Občasník věnovaný nejnovějším aktualitám. Zbýšov: Město Zbýšov, 2014. s. 28-34. info
 • ŽAŽA, Petr. Páni z Holštejna a z Drahotuš. Aneb rod pánů beraních rohů a jejich spojitost se Zbýšovem. Zbýšov, 2014. s. 53-55. Ozvěna. info

2019/10/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.