Mgr. Markéta Poledníková


E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, personal information
 • Poledníková, Markéta, born in 1993 in Ostrava.
Department/Faculty/University
 • Department of Slavonic Studies
  Department of Philosophy
Function, current position
 • Student
Education and academic qualifications
 • 2019: Masters degree in Russian Language and Literature, thesis "Solovyov and Dostoevsky. Moral Philosophy", Department of Slavonic Studies
 • 2017: Bachelor degree in Russian Language and Literature, thesis "Solovyov on The Border. Three Conversations", Department of Slavonic Studies
 • 2016: Bachelor degree in Philosophy, thesis "Ethics of V. S. Solovyov and its critic in work by L. Klíma", Department of Philosophy
 • 2015: Bachelor degree in General Theory and History of Arts and Culture, thesis "The function of the subplot in the Czech prosaic narration", Department of Musicology
Professional experience
 • 2019-2020: Czech center Kyiv
 • 2018-: E-learning office
Teaching activities
 • 2020-: lecturer in the course "Russian for Beginners I"
 • 2015-2019: tutor in the course "History of Philosophy II - Antiquity, Middle Ages"
 • 2018-2019: tutor in the course Philosophical proseminar
Research activities, other activities
 • 2019: Translation competition from Ukrainian to Czech - the 2nd place in the category of POETRY
 • 2019-: member of The Central European Centre of Slavonic Studies
 • 2018: Rector's programme grant: diploma thesis in Philosophy
 • 2017-: editor in the journal "Proudy"
 • 2017: organization of the student philosophical conference FILEX 2017
 • 2017-: member of Effective Altruism Association
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2018: EAGxNetherlands 2018 (passive participation in the conference within the student grant), Utrecht, NIZ
 • 2020/07/02 – 2020/08/31: Comenius University in Bratislava, Bratislava, CEEPUS, SVK
 • 2020/03/02 – 2020/03/31: Comenius University in Bratislava, Bratislava, CEEPUS, SVK
 • 2019/09/06 – 2020/01/26: Czech centre Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2018/09/03 – 2018/09/16: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2017/09/03 – 2017/09/16: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2017/03/12 – 2017/03/14: Belarusian State University, Minsk, MU Partner Institutions Exchange Programme, BLR
 • 2016/09/19 – 2016/09/30: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2015/09/12 – 2015/09/26: Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2015/09/01 – 2015/09/12: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, UKR
 • 2014/09/22 – 2014/10/17: N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, MU Partner Institutions Exchange Programme, RUS
Publications in process
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjovův ideální dialog. In: PAUČOVÁ, L. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. Brno, 2020 (in process).
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. V. S. Solovjov: Morální filosofie jako samostatná věda. In. Ostium 2020, No. 3 (forthcoming).
Printed studies
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjov, Dostojevskij a základy morálky (Solovyov, Dostoevsky and the Foundations of Morality). In Mizerová, S. - Plesník, L.. Slavica Iuvenum XXI. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. p. 379-389, 11 pp. ISBN 978-80-7599-187-4.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovyov and His Godmanhood : Antinatalism in Russia. In Kateřina Lochmanová. History of Antinatalism : How Philosophy Has Challenged the Question of Procreation. Seattle: Independently published, 2020. p. 111-124, 14 pp. ISBN 979-86-456-2425-5.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Cennosti v dialoge, dialog kak cennosť. In Dohnal, Josef. Revitalizace hodnot : Umění a literatura IV. Brno: Tribun EU, 2019. p. 457-466, 10 pp. ISBN 978-80-263-1476-9.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Sdvigi v refleksii Vladimira Solovjova v češskoj i slovackoj srede. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. Brno, 2018. p. 353-362, 10 pp.
Lectures, invited lectures
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Efektivní altruismus: úvod a filosofická perspektiva. In Libomudravna, 8. 4. 2019, Hradec Králové. 2019.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Filosofické základy efektivního altruismu. In BRAK (Brněnský analytický kroužek), 16. 5. 2019, Brno. 2019.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Dialog - ne tol´ko prezentacija cennostej, a takže ich voploščenije. In Hodnoty v literatuře a umění IV. 2018.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjovův ideální dialog. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 2018.
 • VAŠKOVIC, Petr and Markéta POLEDNÍKOVÁ. Filosofie a literatura v ruském kontextu. In Libomudravna. 2018.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Singerův argument a důvody jednat morálně. In Víkend efektivního altruismu II. 2018.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Kapitoly o Solovjovovi, aneb Co je to ruská filosofie. In PRAXIS, 11. 12. 2017, Praha. 2017.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Posuny v recepci Vladimira Solovjova v českém a slovenském prostředí. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2017.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Solovjov - antinatalista?. In Antinatalistická konference, Ostrava. 2017.
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Gnoseologie v díle Pseudodionýsia Areopagíty a její přesahy do estetiky. In Studentská konference FILEX. 2014.
Other publications
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Strach v bleděmodré (recenze). In Proudy 2019/2. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Editorial k jubilejnímu číslu Proudů. In Proudy 2019/2. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Básníci ukrajinské „Pražské školy“ v překladu do češtiny. Antropowebzin, AntropoWeb o.s., 2020, roč. 2019, 1-2, s. 52-54. ISSN 1801-8807. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Toby Ord, The Precipice. Existential Risk and the Future of Humanity. Bloomsbury Publishing, 2020, 480 s. Pro-Fil, Masarykova univerzita, 2020, roč. 21, č. 1, s. 91-95. ISSN 1212-9097. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Zpráva o střední Evropě a traktát o síle slova. In Proudy 2020/1. 2020. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Co je ukryto za šmoulovým kopečkem? (recenze). In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Konec jedné sklepní scény. In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Mezi literární reportáží, cestopisem a gonzo literaturou (recenze). In Proudy 2018/2. 2019. s. nestránkováno. ISSN 1804-7246. info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta a Radim CHVAJA. Přednášky o efektivním altruismu. 2018. info
 • VYSLOUŽILOVÁ, Dagmar a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Proběhl již IV. ročník konference Hodnoty v literatuře a umění. In Opera Slavica. 2018. s. 57-58, 2 s. ISSN 1211-7676. info
 • CHVAJA, Radim a Markéta POLEDNÍKOVÁ. FILEX 2017. 2017. URL info
 • POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Konferencija "Slavjanskij literaturnyj mir: konteksty i konfrontacii III" (zpráva). In Novaja rusistika. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 89-90, 2 s. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF MU info

2020/07/28