Faculty staff

Mgr. David Lacko, Ph.D.

Researcher, Interdisciplinary Research Team on Internet and Society


Office: 2.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
Department
Employment - Position
 • Ph.D. Student of Psychology
Education and Academic Qualifications
 • 2019: Course in the Fundamentals of Research Work, Czech Academy of Sciences
 • 2018 - present: Ph.D. study of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2013 - 2018: M.A. (Mgr.) degree in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University; Thesis: The individual and intercultural differences in perception and cognition
 • 2009 - 2013: Mendel's Grammar School, Opava
Employment
Teaching Activities
 • Masaryk University:
  PSMB051: Extended Introduction to the Statistical Inference
  ISKM68: Quantitative Data Analysis
  PS_BA027: Research Practice
  VIKBA12/ ISKB06 Methodology for Information and Library Studies 1
  VIKBA31/ ISKB15 Methodology for Information and Library Studies 2
  ISKM04: Bachelor Thesis Seminar: Methodology of LIS
  ISKM08: Diploma Thesis Seminar II: Structure of the Project
  PSYb1740: Psychologie a internet

 • Mendel University in Brno:
  SAP_T: Sociology and Psychology
Scientific and Research Activities
 • Cross-cultural psychology, Cognitive psychology, Social Psychology, Experimental Psychology, Psychometrics, Advanced Statistics, Eye-Tracking, Cross-cultural differences in perception and cognition, Research methodology, Test adaptation, Multidisciplinary approach, Mixed methods, Quantitative research

  Guarantor:
 • 2021: GAMU MUNI/A/1323/2020 - Specific research of Masaryk University: "Validizace metod měřících analytický a holistický kognitivní styl".

  Member of the Research Team:
 • 2021: GAMU MUNI/A/1295/2020 - Specific research of Masaryk University: "Specifika pracovní angažovanosti u vybraných profesí v kontextu pandemie COVID-19".
 • 2020-2023: TA ČR TL03000346 - Technology Agency of the Czech Republic: "Education in Collaborative Immersive Virtual Environments"; Guarantor: Mgr. Čeněk Šašinka, PhD.
 • 2020-2023: GA ČR GX19-27828X - Czech Science Fundantion: "Modelling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being"; Guarantor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
 • 2020-2022: GA ČR GA20-01214S - Czech Science Fundantion: "Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny a přistěhovalců v meziskupinové perspektivě"; Guarantor: doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D.
 • 2019-2021: GA ČR Bilateral GC19-09265J - Czech Science Fundantion: "The influence of socio-cultural factors and writing system on perception and cognition of complex visual stimuli"; Guarantor: Mgr. Čeněk Šašinka, PhD.

  External member:
 • 2020: Horizon2020 870612 - European Union: "Youth Skills"; Guarantor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
 • 2020: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474 - The Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic: "Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách"; Guarantor: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D
 • 2019: GA ČR GA17-14715S - Czech Science Fundantion: "Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí"; Guarantor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
 • 2018-2019: SVV UK 260361 - Specific Academic Research of Charles University: "Právní vědomí: pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní vědomí v České republice"; Guarantor: JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Internship
 • 2018: Psychiatric Hospital Černovice, Brno, internship
 • 2017: Children Psychiatric Hospital, Velká Bíteš, intership
 • 2017: Marriage and Family Counseling Bethesda, Brno, intership
 • 2016: Christian Pedagogical and Psychological Counseling Centre (KPPP), Brno, internship
 • 2015: Psychiatric Hospital Opava, internship
 • 2014: Retirement Home Kociánka, Brno, volunteer
 • 2011 - 2013: Elim Opava, volunteer
 • 2011 - 2013: Retirement Home Bílá Opava, volunteer
University Activities
 • 2019 - present: External collaborator, CEPCoS (Centre for Experimental Psychology and Cognitive Sciences), Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2018 - present: External collaborator, HUME Lab (Experimental Humanities Laboratory), Faculty of Arts, Masaryk University
Activities Outside University
 • 2019-2021: Member of Cross-Cultural Psychology Working Group, 32nd International Congress of Psychology (ICP)
 • 2015: Organization of literature competition "Power of Words" (Síla slov), K zamyšlení
 • 2014 - present: Editor-in-chief, K zamyšlení
 • 2014: Grants TGM 2014 for K zamyšlení, Alumni and Friends of Masaryk University
 • 2012: Participation in XVII. Prague Student Summit, Association for International Affairs
 • 2012: The Award of the 17th November for Development of Civil Society, Statutory City of Opava
Awards Related to Science and Research
 • 2020-2021: Ph.D. Excellence Program
 • 2018: Red diploma
 • 2017: Scholarship for outstanding study results
 • 2016: Students' scientific and professional activity (Studentská vědecká odborná činnost 2016), article "Vliv kolektivu na podvádění u dětí"
 • 2015: The best popular science article, Psychologon, 2nd place, article "Skupinová polarizace: Proč se společnost radikalizuje?"
Major Publications
 • HORÁK, Filip, David LACKO a Adam KLOCEK. Legal Consciousness : A Systematic Review of its Conceptualization and Measurement Methods. Anuario de Psicologia Juridica. Madrid, 2021, roč. 31, č. 1, s. 9-34. ISSN 1133-0740. doi:10.5093/apj2021a2. article - open access info
 • LACKO, David, Jiří ČENĚK a Tomáš URBÁNEK. Psychometric Properties of the Independent and Interdependent Self-Construal Questionnaire : Evidence from the Czech Republic. Frontiers in Psychology. Switzerland: Frontiers Media, 2021, roč. 12, Červen, s. 1-14. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2021.564011. URL info
 • ŠAŠINKA, Čeněk, David LACKO, Jiří ČENĚK, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ, Hana ŘÁDOVÁ, Martina FABIANOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Jiří BRANČÍK a Markéta JANKOVSKÁ. ImGo : A Novel Tool for Behavioral Impulsivity Assessment Based on Go/NoGo Tasks. Psychological Reports. Psychological reports, 2021, Neuveden, Neuveden, s. 1-43. ISSN 0033-2941. doi:10.1177/00332941211040431. URL info
 • LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zdeněk STACHOŇ a Wei-lun LU. Cross-Cultural Differences in Cognitive Style, Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students. Studia Psychologica. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2020, roč. 62, č. 1, s. 23-43. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.01.789. URL info
 • LACKO, David. Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. 154 s. ISBN 978-80-7623-005-7. URL info

2021/05/21

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.