Faculty staff

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Assistant professor, Department of Information and Library Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bud. C/C.126
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5213
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka'
  odborná gestorka projektu Sociální inovace v knihovnách
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: PhD., Univerzita Komenského v Bratislavě, FF, Knižničná a informačná veda
  2009: Mgr., Masarykova univerzita, FF, Informační studia a knihovnictví
  2005: Bc., Masarykova univerzita, FSS, Sociologie a Mezinárodní vztahy a evropská studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2020 Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474. Odborný gestor projektu.
  2017 Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design. MUNI/A/1114/2016. Členka týmu.
  2016 Design Thinking Action Lab 2016: otevřenost, zodpovědnost, iniciativa. MUNI/A/1121/2015. Členka týmu.
  2016 100metod.cz: „100 metod pro výzkum, analýzu a design informačních služeb“. MUNI/FR/1467/2015. Odborná garantka.
  3/1016-12/2016 LIBDESIGN 2016 - Design Thinking in Libraries. NF-CZ07-ICP-4-341-2016. Projektová manažerka, odborná garantka.
  2013-2015. Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (ERNIE). CZ.1.07/2.4.00/31.0014. Odborná garantka.
  2009-2012 PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů. CZ.1.07/2.4.00/12.0059. ŘEšitelka, projektová manažerka.
Akademické stáže
 • 1-6/2009 University of Copenhagen, Denmark
  1-6/2009 Royal School of Library and Information Science
  3/2016 University of Oslo
Mimouniverzitní aktivity
 • 2009-2016 šéfredaktorka časopisu ProInflow: Časopis pro informační vědy
Vybrané publikace
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 128-138. ISSN 1804-2406. URL info
 • CULÉN, Alma Leora, Andra A. GASPARINI, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ a Sumit PANDEY. When Designers are Non-designers: Open Endedness vs. Structure of Design Tools. In Katherine Blashki & Yingcai Xiao (ed.). NOVOTNÝ, Roman a Sumit PANDEY. Proceedings of the International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2016. Portugal: IADIS Press, 2016. s. 3-11, 230 s. ISBN 978-989-8533-52-4. URL info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as Designers : Case Studies on Improvement of Library Services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. 1. ISBN 978-80-210-8360-8. URL info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice. Knihovna : Knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 2, s. 54-67. ISSN 1801-3252. http://knihovnarevue.nkp.cz/ info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Josef KOCUREK, Petr KALÍŠEK a Marie ONDRÁŠKOVÁ. 100metod.cz. Masarykova univerzita, 2016. URL info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Jela STEINEROVÁ. Journal publishing models in the Czech Republic. Learned Publishing. W Sussex: Assoc Learned Professional Soc Publ, 2015, roč. 28, č. 4, s. 239-249. ISSN 0953-1513. doi:10.1087/20150403. info
 • ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Alena CHODOUNSKÁ a Martin HORÁK. Libdesign: 35 methods for better services. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015. URL info

18. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.