Mgr. Jana Bumbálková


Office: bud. A/A.307
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3366
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Bumbálková
 • 31. 7. 1972
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995: pětileté magisterské studium (Mgr.) - ruský jazyk a literatura, český jazyk a literatura - FF MU v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1/9 2007 - dosud: FF MU, lektorka
 • 2001 - 31/8 2007: FF MU, asistentka
 • 1998 - 2000: FF MU, odborná asistentka
 • 1995 - 1998: FF MU, interní PGS
 • 1995 - 1998: Eko gymnázium, učitelka ruského jazyka
Pedagogická činnost
 • Jazyková cvičení I-IV
 • Cvičení z ruského pravopisu
Vědeckovýzkumná činnost
 • ruský jazyk - ruská syntax ve srovnávacím rusko-českém kontextu
Akademické stáže
 • červenec-srpen 1996: Moskva - Institut A. S. Puškina - stáž
Mimouniversitní aktivity
 • členka brněnské pobočky Jazykovědného sdružení ČR

18. 9. 2017