Faculty staff

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bud. D/5011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5261
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
 • born 1975
Department/Faculty/University
 • Masaryk University, Brno
  Faculty of Education
  Department of Social Pedagogy


  Poříčí 7
  603 00, Brno
  The Czech Republic
  T: + 420 549 493 645
  Fax: + 420 549 495 407
  E-mail: sip@ped.muni.cz
Function, current position
 • Associate Professor
Education and academic qualifications
 • 2015: Awarded degree Associated Professor in Education at Faculty of Education, Masaryk University, Brno
  Thesis: Problematic Aspects of the Modern Education from the Point of View of the Educational Philosophy
 • 1999-2006 postgraduate student of Department of Philosophy (Prof. Hroch), Faculty of Arts, Masaryk University
  Awarded degree PhD. in Philosophy at Faculty of Art, Masaryk University, Brno
  Thesis: "Richard Rorty's Fall-back into Language in the Context of 'the American Disposition'
 • 1994-1998 Faculty of Education, Masaryk University, Civics and Czech language
  Awarded degree Mgr. in Education (Czech / Civics) at Faculty of Education, Masaryk University, Brno
  Thesis: "Logotherapy – Unreasonable Therapy, Which Cures Meaningfully"

Professional experience
 • 2015 - hitherto Associated Professor, Department of Social Pedagogy, Masaryk University
 • 2009 - 2014 Assistant professor, Department of Social Pedagogy, Masaryk University
 • 2008 – 2009 Assistant professor, Division of Social Sciences for Education, Faculty of Sport Studies, Masaryk University
 • 2006 – 2008 Assistant professor, Department of Social Sciences, Faculty of Sport Studies, Masaryk University
 • 2004 – 2006 Assistant Lecturer, Department of Social Studies, Faculty of Sport Studies, Masaryk University
 • 2003 – 2004 Teacher, Gymnázium (High School), 185, Táborská, Brno
 • 2001 – 2002 Teacher, Gymnázium (High School) J.G. Mendela, Brno
 • 1999 – 2001 Light Designer, Národní divadlo Brno (National Theatre Brno)
Teaching activities
 • Changes in Modern Society
 • Philosophical Aspects of Social Sciences
 • Philosophy of Education
 • Sociology of Education
 • Sociology
 • Social and Pedagogical Anthropology
 • Introduction into Philosophy
 • Human Being and Society in Contemporary Thinking
 • Social and Pedagogical Communication
 • Philosophy of Sport
Research activities
 • Philosophy of Education (focused on emergence of state school systems in Europe)
 • Pragmatist Educational Philosophy
 • Tacit Knovledge and Education
 • Late Modernity, Nationalism, and Postnationalism
 • Pragmatism (classical – Dewey, W. James, Peirce)
 • Neopragmatism (especially – R. Rorty, R. Shusterman, L. Hickman)
 • The Pragmatist Conception of Body (Shusterman, M. Johnson)
 • Conception of Body in Ancient, Medieval and Early Modern Times
Professional stays abroad
 • February-April - Research Fellowship at the Center for Dewey Studies, Southern Illinois University, USA. Research: John Dewey: Pragmatism, Democracy, and Education. Supported by Fulbright Foundation (n. 2011-21-08).
 • October 2011 - Short-term Lecture Stay. Faculty of Arts, Komenius University Bratislava. Supported by: ERASMUS
 • March-April 2007 - The Research Fellowship. Department of Human Movement Studies, NTNU Trondheim, Norway. Research: Imbodyment and Human Movement. Supported by: NAEP/EHP Norska
Other academic activities, research projects, grants
 • 2018- hitherto Member of Academic Senate of the Masyryk University 2016-hitherto Member of Board of Social Education (Sociální pedagogika)
 • 2013-2016 Editor of studies of journal Social Education (Sociální pedagogika)
 • 2013-hitherto Executive Board of journal Social Education (Sociální pedagogika)
 • 2007-2008 Executive Board of journal Studia Sportiva - until April 2008
 • 2007- Editorial board of MUNI.cz - until June 2009
 • 2006- Board of publication of Faculty of Sport Studies - until June 2009
Non-university activities
 • 2014 - Coorganizator of European Personal Construct Association XII Biennial Conference, Refresh Your Construct!, Brno
 • 2011 - Coorganizator of Summer School of Personal Construct Psychology
 • 2008 - The main organizator of the Fifth International Conference of CEPF: "Identity and Social Transformation", on May, 25.-31., Brno, The Czech Republic
 • 2006 - hitherto Executive Board of Central European Pragmatic Forum (CEPF)
Most significant professional accomplishments
 • 2011/12 - Grant of Fulbright Foundation for Research Fellowship: John Dewey: Pragmatism, Democracy, and Education (n. 2011-21-08).
Major publications
 • ŠÍP, Radim. Why We Should move from Rorty to "Rortwey". In Auxier Randal, Kramer Eli, and Skowroňski Krzysztof Piotr. Rorty and Beyond. 1. vyd. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2020. s. 181-195. not mentioned. ISBN 978-0-7391-9508-6. URL info
 • ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9378-2019. URL info
 • ŠÍP, Radim. Inkljuzia ta suspilstvo. 2018. info
 • ŠÍP, Radim. Lest filozofie dějin: Patočka a neohellénismus. In Lesňák, S. - Vacková, B. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 124-145. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018. URL info
 • ŠÍP, Radim. Dewey a "český Dewey", pedagogika a ideologie. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, roč. 66, č. 2, s. 134-153. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2015.723. Dewey a "český Dewey" info
 • ŠÍP, Radim. Gadamerův sensus communis jako charakteristika slohu myšlení a jednání. In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava Hrocha, CSc. první. Brno: Institut pro hermeneutiku, z.s., 2016. s. 94-108. Filosofie. ISBN 978-80-270-0916-9. info
 • ŠÍP, Radim. Současný extremismus: Nezvládnutý přechod k modernitě. In Irina Dudinská - Vladislav Dudinský - Anna Polačková. Extrémizmus a radikalizmus - staré fenomény v nových kontextoch. 1. vyd. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2016. s. 49-63. ISBN 978-80-555-1765-0. info
 • ŠÍP, Radim. Pedagogika a paradigmatický obrat v metodologii a teorii. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2015, roč. 25, č. 5, s. 671-699. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-5-671. Šíp: Pedagogika a paradigmatický obrat (PedOr, 25(5)) info
 • ŠVEC, Vlastimil, Radim ŠÍP a Jana KRÁTKÁ. Concept of Knowledge and Research: How to Study Tacit Dimension of Knowledge. In Sequeira Pedro, Vivas Carla. Proceedings of The 15th European Conference on Knowledge Management. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Ltd., 2014. s. 939-945. ISBN 978-1-910309-35-3. info
 • ŠÍP, Radim. Jak oživit "zamrzlou" evoluční ontologii. Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014, roč. 62, č. 3, s. 431-442. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. Zkušenost v Deweyho experimentální metafyzice: Radikální překročení subjekt-objektové epistemologie. Organon F. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2014, roč. 21, č. 1, s. 63-81. ISSN 1335-0668. URL info
 • ŠÍP, Radim. Globalization, Nationalism and Europe: The Need for Trans-National Perspectives in Education. Human affairs. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 24, č. 2, s. 248-257. ISSN 1210-3055. doi:10.2478/s13374-014-0223-z. Globalization, Nationalism and Europe... info
 • ŠÍP, Radim a Vlastimil ŠVEC. Pojetí tacitních znalostí v paradigmatu sjednoceného pole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, o.s., 2013, roč. 23, č. 5, s. 664-690. ISSN 1211-4669. info
 • GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP. Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 245 s. pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4. info
 • ŠÍP, Radim. Nové paradigma vědy, nové paradigma pedagogického výzkumu. In Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.). Výzkumné metody v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. s. 12-37. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4368-4. info
 • ŠÍP, Radim. Tělesné jednání jako základ poznání a výzkumu. Divadelní techniky a kognitivní vědy druhé generace. In Remsová, Lenka, Dušan Klapko et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 25-60. dramatická výchova. ISBN 978-80-210-6651-9. info
 • ŠÍP, Radim. Příběh první vědecké práce : thriller v souvislostech soudobého vývoje věd. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 5-18. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8. info
 • HRDÁ, Martina a Radim ŠÍP. Role pragmatické kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka a utváření sociální identity. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2011, roč. 21, č. 4, s. 436-457, 21 s. ISSN 1211-4669. info
 • ŠÍP, Radim. Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době. Praha: Sociologický časopis, Sociologický ústav AV ČR, 2011. ISSN 0038-0288. info
 • ŠÍP, Radim. "Co jest úkolem našeho národa?" v době post-nancionální. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2011, roč. 59, č. 4, s. 565-578, 16 s. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. Recenze: Emil Višňovský - Štúdie o pragmatizme a neopragmatizme. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011. info
 • ŠÍP, Radim a John RYDER. Identity and social transformation. 1. vyd. New York; Amsterdam: Rodopi, 2011. 295 s. Value Inquiry Book Series 240. ISBN 978-90-420-3442-6. info
 • ŠÍP, Radim. Nationalism and Central Europe. In Identity and Social Transformation. 1. vyd. New York; Amsterdam: Rodopi, 2011. s. 257-269. Value Inquiry Book Series 240. ISBN 978-90-420-3442-6. info
 • ŠÍP, Radim. Rorty a pragmatistické pojetí problému veřejné versus soukromé. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2011, roč. 66, č. 10, s. 981-991. ISSN 0046-385X. info
 • ŠÍP, Radim. The Need of Trans-National Perspectvies in European Education. In 4th International conference for Theory and Pragctice in Education. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. John Dewey: Epistemologie praxe jako předpoklad pragmatistického přístupu. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Nacionalismus a střední Evropa: Pragmatistické řešení. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Richard Shusterman: Cesta k pragmatistické estetice. In Erasmus: učitelská mobilita. 2011. info
 • ŠÍP, Radim. Identita: Od pevných forem k poli napětí a kontinuity. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 13-26. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info
 • ŠÍP, Radim. Eibenthal v roce 2011: Úvodní poznámky. In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 89-93, 4 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6. info
 • ŠÍP, Radim. Dewey's and Rorty's Thoughts on Education. Pragmatism Today. Central Europe: Central-European Pragmatist FOrum, 2010, roč. 1, č. 1, 102 s. ISSN 1338-2799. Jedná se o srovnávací analýzu pojetí výchovy u Deweye a Rortyho s ohledem na současné problémy. info
 • ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • ŠÍP, Radim. Úvod. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • ŠÍP, Radim. A Koala's Face, A pig Slaughter, And Rorty's Conception of Self and of Society. In Self and Society, Central Pragmatist Forum, Volume Four. 1. vyd. Amsterdam, New York: Rodopi, 2009. s. 213-225. Value Inquiry Book Series. ISBN 978-90-420-2621-6. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 92 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako ideál? In Kalokagathia: Ideál, nebo flatus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 13-24. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5. info
 • ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako informativní model osobnostního rozvoje? In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 31-37, 8 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3. info
 • ŠÍP, Radim. Športni miti in moderna ideologia športa [Sports Myth and the Modern Ideology of Sport]. Borec, Revija za zgodovino, antropologio in književnost. Ljubljana: Publicistično družstvo ZAK, 2008, roč. 2008, LX, s. 322-334. ISSN 0006-7725. info
 • ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě". Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2008, roč. 56, č. 3, s. 443-446. ISSN 0015-1831. info
 • ŠÍP, Radim. John Dewey's Tentative Metaphysics: The Occidental Underground. AMERICANA - E-Journal of American Studies in Hungary. Szeged, 2007, III., č. 2, s. 224-233. ISSN 1787-4637. The paper attempts to match a rigour metaphysics of traditional philosophy to a pragmatist one info
 • REGULI, Zdenko a Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó. In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 67-84, 17 s. ISBN 80-210-4136-6. info
 • ŠÍP, Radim. Jak si středověcí lidé užívali svého těla. Anthropos. Bratislava, 2006, č. 10, s. 53-56. ISSN 1336-5541. info
 • ŠÍP, Radim. The Middle Ages, Body, and Sport. In A sport és tudomány napja. 1. vyd. Pécs: University of Pécs, 2006. s. 12-16. ISBN 963-642-093-9. info
 • ŠÍP, Radim. Pravda očima pragmatika. Organon F. Bratislava: AVSR, 2006, roč. 13, č. 4, s. 451-480, 31 s. ISSN 1335-0668. info
 • ŠÍP, Radim. My, pozdní Římané ("Fotbal je hra" po 38 letech). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 2006, č. 4, s. 3-10. ISSN 1211-3384. info
 • ŠÍP, Radim. Rorty a Foucault (Dialektika osvícenství a romantismu). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2004, roč. 59, č. 1, s. 31-40. ISSN 0046-385X. info
 • ŠÍP, Radim. Wittgenstein a životní formy. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004, roč. 11, č. 2, s. 158-173. ISSN 1335-066. info
 • ŠÍP, Radim. Hledání smrti. Aluze.Časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2001, č. 2, s. 61-69. ISSN 12-12-5547. info
 • ŠÍP, Radim. Nic. Prostor : společensko-kulturní revue. Praha: Sdružení pro vydávání revue Prostor, 1999, č. 42, s. 53-57. ISSN 0862-7045. info

2019/02/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.