On Monday, April 24, the Academic Senate will meet

21 Apr 2023

Program zasedání AS FF dne 24. dubna 2023 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: David Hons (první část zasedání), prof. Kyloušek, Bohumil Fořt

1. Projednání žádosti o prodloužení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy FF MU

 1. Anglická jazykověda (doc. Dr. Jana Chamonikolasová)
 2. English Linguistics
 3. Český jazyk (doc. Dr. Klára Osolsobě)
 4. Germánské jazyky (doc. Dr. Jiřina Malá)
 5. Germánské literatury (doc. Dr. Aleš Urválek)
 6. Literatury v angličtině (doc. Dr. Tomáš Pospíšil)
 7. Literatures in English
 8. Obecná jazykověda (doc. Dr. Mojmír Dočekal)
 9. Románské jazyky (doc. Dr. Ivo Buzek)
 10. Románské literatury (prof. Dr. Petr Kyloušek)
 11. Teorie vyprávění (prof. Dr. Bohumil Fořt)

Materiály byly zaslány senátorům ve zvláštním mailu. Referuje proděkan pro studium v doktorských programech Tomáš Knoz.

Představí garanti jednotlivých programů (není nezbytné).

Diskuse

Hlasování o usnesení o jednotlivých programech.

2. Debata nad dotazy ze senátů jiných FF v ČR o specifikách brněnské FF a nad mediálním obrazem brněnské FF, výsledky protestů na Den učitelů a o další strategii jednání ve věci zlepšení postavení filozofických fakult a finančního ohodnocení jejich zaměstnanců

Důležité linky s materiály, v rámci nichž jsou také odkazy na vyjádření jednotlivých vládních činitelů.

Informují a moderují předseda AS FF MU Václav Štěpánek a 2. místopředseda Stanislav Bárta.

Diskuse

Usnesení

3. Různé

A. Funkční období současného senátu a harmonogram voleb

Je třeba rozhodnout, zda bude naše funkční období končit přesně 3 roky poté, co kvůli kovidovému zdržení opožděně začalo, tedy 24. 5. 2024 (jak to plánuje např. AS MU), nebo zda provedeme „racionalizaci“ funkčního období, aby nový senát nastoupil k prvnímu dní v měsíci (1. 5. či 1. 6.). Podle toho pak bude naplánován harmonogram voleb.

Diskuse

B. Nové informace o budoucnosti doktorandských stipendií aj.

 

17. dubna 2023
Václav Štěpánek
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.