Výměna studentů a učitelů Filozofické fakulty MU a NNGU N.I. Lobačevského v Nižním Novgorodě (Výměna studentů a učitelů FF MU a NNGU)

Project Identification
JMK28922/2013
Project Period
6/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Zajištění pokračování projektu výměny studentů a učitelů FF MU a NNGU v rámci programu spolupráce JMK a Nižněnovgorodské oblasti z období let 2004-2012. .
Projekt předpokládá v období podzim 2013 realizaci výměnných vzdělávacích a poznávacích pobytů studentů a učitelů FF MU a NNGU v Rusku a České republice v následující podobě:
a) výměnný pobyt nejvýše 12 studentů bakalářských, magisterských a doktorských rusistických oborů FF MU
b) výměnný pobyt 1 vyučujícího Ústavu slavistiky FF MU
c) výměnný poznávací pobyt nejvýše 16 osob z NNGU (15 studentů + 1 vyučující).
Dotační prostředky budou použity především na úhradu cestovného a ubytování studentů a vyučujícího FF MU v Nižním Novgorodě a částečně na zajištění a úhradu doprovodného kulturního a exkurzního programu pro ruské studenty a vyučujícího při jejich pobytu v Brně s podmínkou, že ruská strana na sebe převezme podobný závazek ve vztahu k studentům MU.