Divadlo nejen teorií. Autorská a kritická tvorba studentů Kabinetu divadelních studií - Fyzický kontakt s divadlem a jeho reflexe

Project Identification
FRVS/1059/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Nejméně dvousemestrální projekt usiluje o vytvoření takových pracovních podmínek a rozvíjení metod, které rozšíří možnosti výuky divadelních studií formou praktických cvičení - individuální autorská práce studentů - jak v rámci některých stávajících seminářů, tak i mimo jejich vlastní rámec (zájmová a umělecká činnost studentů). Navazuje na výuku tvůrčího psaní o divadle (Umění kritiky, Umění recenze) a na semináře Dialogického jednání,které probíhají v rámci běžné interní výuky Kabinetu divadelních studií FF MU. Vychází vstříc zejména studentům, kteří cítí potřebu zintenzívnit výuku prostřednictvím vlastní přímé - "tělové" zkušenosti a prakticky si ověřit dosavadní teoretická poznání setkáním s realitou, a to mnohem dříve, než teprve po absolvování studia (týká se nejen tvůrčí činnosti v divadlech, ale i v rámci kritické reflexe divadla). Inovace dosavadní výuky spočívá v prohloubení a "zpravidelněnění" individuální tvůrčí práce studentů, který by měla být v procesu výuky nejen iniciována a následně reflektována, ale rovněž veřejně přdstavena. Smyslem projektu je tedy doplnit veskrze teoreticky a historiograficky zaměřenou výuku o praktickou rovinu, která nyní v podstatě chybí. Prioritou je přitom vlastní autorský přístup studentů k práci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.