Podpora výzkumu studentů v oblasti mechanismů transformací chemických látek v roce 2018

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt specifického výzkumu přispěje k rozvoji studentů PřF MU, především doktorského studia programů Chemie a Biologie, kteří realizují svůj výzkum pod vedením pracovníků centra RECETOX PřF MU, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů. Zapojení studentů umožní získat nové vědecké poznatky v oblastech proteinového inženýrství, enzymových transformací, mikrofluidiky, fotochemických transformací a také supramolekulární chemie a možností jejich využití. Kromě výzkumu projekt podpoří zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).