Inovace předmětů Cvičení z gramatiky on-line - AJ (Gramatika online)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1084/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je spojení předmětů Cvičení z gramatiky NŠ on-line - AJ a Cvičení z gramatiky on-line - AJ a jejich inovace tak, aby lépe odpovídaly potřebám studentů ze všech fakult MU, kteří je již jedenáctým rokem využívají k procvičení a upevnění obtížnějších okruhů anglické gramatiky. Inovace bude zaměřená na rozšíření obsahu, využití současných webových zdrojů včetně integrace zdokonalených nástrojů ISu.