Metodika práce s programovatelným rozhraním Arduino aplikovaným na tvorbu jednoduchých prostorových objektů a práci se světlem a zvukem ve výtvarné výchově (Metodika práce s Arduinem)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1085/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V předmětu Prostorová tvorba se pracuje především s klasickým pojetím sochy a objektu, cílem tohoto projektu je rozšíření této koncepce o interaktivní instalaci a práci se světlem a zvukem při tvorbě prostorových objektů. K tomu je potřebná realizace dílen základů práce s programovatelným rozhraním - mikropočítačem Arduino a zpracování metodiky práce pro další ročníky studentů Prostorové tvorby.