Modifikácia kurzu s e-learningovou podporou

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0043/2020
Project Period
2/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci projektu bude prebiehať modifikácia kurzu o poruchách autistického spektra. Jedná sa o kurz vyučovaný i v minulých semestroch v anglickom jazyku, ktorý má rozsiahlu e-learningovú podporu a pri výuke je využívaná aj platforma Socrative. V jarnom semestri 2020 bude kurz vyučovaný v češtine/slovenčine, preto je nutná modifikáciu k nemu príslušných materiálov, vrátane elektronických materiálov a používanej literatúry. Okrem toho bude výstupom projektu aj revízia krátkych domácich úloh a obsahu niektorých prezentovaných tém - podľa podrobnej spätnej väzby získanej od študentov v predchádzajúcom semestri.