Autorská postura: veřejná sebeprezentace brněnských divadelních tvůrců (APOI)

Project Identification
MUNI/A/1584/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl rozpracovat v kontextu divadelní studií sociologický náhled na divadelní tvorbu. Zaměřuje se na mapování strategií a metod sebeprezentace brněnských divadelních tvůrců. S využitím teorie polí Pierra Bourdieu a konceptu autorské postury Jerôma Meizoze se snaží popsat strategie a způsoby, jakými se divadelní tvůrci prezentují vůči svému publiku, vůči svým konkurentům a partnerům v rámci divadelního pole a případně vůči zřizovatelům divadel či poskytovatelům grantů. Projekt se tak zaměřuje na analýzu diskurzivních a performativních strategií, které v rámci něj individuální tvůrci volí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.