Podpora začínajících ředitelů v České republice a zahraničí (Podpora začínajících ředitelů)

Project Identification
MUNI/C/0023/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ačkoli ředitel je aktérem, který významně udává směřování školy a tak ovlivňuje kvalitu vzdělání každého žáka v ní, v českém kontextu není přípravě pro výkon této profese věnována dostatečná pozornost. Výzkumný projekt situaci začínajících ředitelů a rozsah jejich podpory v České republice mapuje a analyzuje a na základě komparativní studie tří evropských národních systémů, které ředitele komplexněji připravují na vstup do profese, formuluje doporučení pro reformu vzdělávací politiky, která by umožnila skrze systematickou podporu začínajících ředitelů zvyšování jejich kompetencí pro strategické řízení a pedagogický leadership a tak napomohla výrazně zvyšovat kvalitu české vzdělávací soustavy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.