Stát se poutníkem. Vizuální proměny těla na cestě do Santiaga (XII.-XV. st.) (SSP)

Project Identification
MUNI/C/0043/2021
Project Period
2/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen na studium podoby a vizuální reprezentace poutníků mezi 12. a 15. stoletím. Cílem je systematická analýza transformace těl mužů a žen, kteří se vydávali na poutní cestou do Santiaga de Compostela. Projekt bude založen na studiu specifické módy, díky níž měli být poutníci a poutnice snadno rozeznatelní ostatními. Zároveň budou analyzovány proměny samotného těla, které procházelo zkušeností pouti. Tělo poutníka, pozměněné specifickým oděvem, úpravou vlasů i tetováním, se tak ve vymezeném období pouti stávalo obrazem mimořádného stavu, v němž se poutník nacházel a který měl klíčovou roli nejen pro něj, ale pro celou společnost.

Mezioborový projekt vycházející z dějin vizuální kultury a antropologie bude zahrnovat také experimentální část: autor projektu a několik dobrovolníků vyrobí repliky původní poutnické výbavy, které následně otestují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.