Týden výtvarné kultury 2013

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

HORÁČEK Radek DROBNÁ Veronika REICHEL Jana MOKRÝ Vladimír

Year of publication 2013
Type Popularization text
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Čtvrtý ročník Týdne výtvarné kultury nesoucí podtitul: Creative help! se tázal, zda dokážeme dostatečně pozorně vnímat, co nám sděluje výtvarné umění. Cílem bylo upozornit na význam výtvarného umění a na řadu doprovodných programů, které k výstavám v tomto týdnu nabízejí brněnská muzea, galerie a vysoké školy ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Podtitul Creative help! vyjadřoval spojení čtvrtého ročníku Týdne výtvarné kultury s prezentací výsledků projektu speciální výtvarná výchova, v němž studenti KVV PdF MU v rámci svých sociálních tvůrčích dílen obohacovali a zkvalitňovali život řadě znevýhodněných skupin. Pod odborným vedením se podíleli na tvorbě teoretických kurzů, tvůrčích dílen, reflexivních seminářů a výstavních aktivit. Katedra výtvarné výchovy spolupracovala se Správou uprchlických zařízení MV ČR, poskytovatelem sociálních služeb Nové Zámky, Diagnostickým ústavem pro mládež Veslařská, Brno, Muzeem romské kultury, Domovem pro seniory Podpěrova, Brno. V Týdnu výtvarné kultury 2013 byly na výstavách prezentovány artefakty z tvůrčích dílen realizovaných ze všech těchto partnerských organizací.
Related projects: