Úvod do (sociálně) pedagogické metodologie

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

NĚMEC Jiří

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description E-learningový kurz vznikl v rámci projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040). Jeho součástí jsou jednotlivé kapitoly psané formou distančních textů zahrnující vymezení výstupů učení, úkolů a otázek. Obsahově se kurz zaměřuje na úvod do problematiky kvalitativního výzkumu.
Related projects: