Rituals as costly signals: Does ritual intensity affect participants‘ attractiveness? A field study from Mauritius

Investor logo
Authors

MAŇO Peter

Year of publication 2016
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Mnoho antropológov študujúcich rituály si kladie otázku prečo ich ľudia vlastne vykonávajú. Evolučne orienotvaní bádatelia sa preto sústreďujú na vysvetlenie adaptívnej hodnoty rituálov, teda na to, či nejako prispievajú k jedincovmu prežitiu a reprodukcii., Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky som sa ocitol na ostrove Maurícius, kde som strávil takmer dva roky terénnym výskumom, najmä so zameraním na náboženské rituály. V mojom výskume aplikujem model z humánnej behaviorálnej ekológie, ktorý sa zameriava na meranie a zaznamenávanie rituálnych investícii počas jedincovho života a variácie takýchto investícii v rámci skupiny a medzi skupinami. Konkrétne sa pozerám na rituálne investície cez optiku teórie nákladnej signalizácie, ktorá ich vníma ako spoľahlivé indikátory individuálnych kvalít, ktoré sú selektované budúcimi kooperatívnymi partnermi. Metodologicky model spočíva na predpoklade optimálneho rozhodovania maximalizujúceho zdatnosť-podporujúce (adaptívne) typy správania.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.