Zbigniew Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa 2014 (Institut Historii PAN), 321 s.

Authors

WIHODA Martin

Year of publication 2016
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.