K vývoji českých slovních (en)klitik

Title in English Towards the Development of the Czech Word (En)clitics
Authors

KOSEK Pavel

Year of publication 2016
Type Article in Periodical
Magazine / Source Bohemica Olomucensia
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2016_3.pdf
Field Linguistics
Keywords word order; Czech word enclitics; Czech historical grammar
Description Příspěvek se zabývá základními vývojovými trendy slovosledu českých slovních enklitik, mezi něž patří krátké pronominální formy (mi, si, ti, ho, mu, tě, mě, se) a formy auxiliárního slovesa préterita a kondicionálu. Příspěvek shrnuje fakta obsažená v klasických kompendiích o vývoji české syntaxe a stanovuje zásady budoucího výzkumu slovosledu českých enklitik.
Related projects: