Aktuální problémy současné češtiny

Authors

VOJTOVÁ Jarmila

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek představuje aktuální problémy a vývojové tendence současné jazykové normy, zvláště specifika psaného projevu, např. problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad. V rámci příspěvku byly prezentovány autentické ukázky z různých typů textu.
Related projects: