Slovinská esejistika a střední Evropa

Title in English Slovenian Essay and Central Europe
Authors

BŮŽKOVÁ Iveta

Year of publication 2017
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Debaty o střední Evropě se (znovu)objevily v 80. letech 20. století, kdy se pod vlivem známé Kunderovy eseje začala tímto fenoménem zabývat řada středoevropských autorů. Středoevropská myšlenka svou odezvu zaznamenala také ve Slovinsku, a to zejména coby způsob vymezení se vůči ostatním státům Jugoslávie. Příspěvek zkoumá eseje vybraných autorů, kteří se v daném období myšlenkou střední Evropy zabývali, konkrétně Vena Taufera, Aleše Debeljaka a Draga Jančara, a pokouší se najít shodné, nebo naopak odlišné přístupy v jejich literární tvorbě

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.