Information behavior or learning behavior? Empirical experience with web analytics

Authors

ČERNÝ Michal

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Výzkum prostředí se dostává do popředí zájmu různých vědních disciplín ů informační vědy, informatiky, pedagogiky, marketingu atp. Zásluhou práce George Lakoffa a Marca Johnsona ale získává celé téma hlubší a významnější rámec – prostředí je něčím, co ovlivňuje celou myšlenkovou strukturu jedince, co mění strukturaci poznatků, bázové kategorie, ale také i způsob celého informačního a kognitivního chování. S nástupem a rozvojem online kurzů se toto téma stává ještě zajímavější tím, že je možné ho zajímavě měřit a analyzovat. Náš výzkum se přitom nezaměřuje na data z learning management systems, která jsou detailní, ale v podstatě velice umělá, ale z běžných webových stránek, které složí jako učebnice. Náš výzkum usiluje o maximální přiblížení se „přirozenému prostředí“. V rámci výzkumu učebního chování studentů v online kurzech pracujeme s velkým množstvím dat, která nejsou obvykle snadno pedagogicky interpretována – čas strávený na stránce, počet návštěv, průchod stránkami, interakce na stránkách, práce s heatmaps atp. Všechna tato data získáváme díky Google Analytics a Smartlook (systém podobný Hotjar). Mimo to jsme ale schopni data interpretovat v závislosti na výsledcích testů, odpovědníků a dalších zdrojů zpětné vazby. Náš výzkum tedy poměrně unikátní způsobem propojuje analýzu informačního chování a webovou analytiku, jako domény spojené s informační vědou a možnost analýzy studijního chování, což je téma bytostně pedagogické. Ukazuje se přitom, že právě spojení těchto dvou vědních disciplín může mít zajímavé dopady jak na primární výzkum (tedy tvorbu modelů toho, jak ke studiu online kurzů vůbec dochází a jaký je vliv prostředí, obsahu či designu na vzdělávací proces), tak v oblasti přímé implementace v oblasti změny informační architektury, obsahu kurzu atp.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.