Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

DAČEVOVÁ Radmila

Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Aktivní účast na doktorandské konferenci studentů Pedagogické fakulty MU. Vystoupila jsem zde s prezentací, která nesla název - Rodiče, škola v kontextu jejich očekávání. Představila jsem zde svoje předvýzkumné šetření jež jsem realizovala v rámci své disertační práce a dále pak navazující připravované dotazníkové šetření.
Related projects: