Diplomové práce z dějepisu, archivnictví a pomocných věd historických obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999.

Authors

ŠTOURAČOVÁ Jiřina

Type Article in Periodical
Magazine / Source SPFFBU
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field History