Diplomové ,práce z historie, archivnictví a pomocných věd historických obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999.

Authors

ŠTOURAČOVÁ Jiřina AMBROŽOVÁ Hana

Type Article in Periodical
Magazine / Source Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field History