Diplomové ,práce z historie, archivnictví a pomocných věd historických obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999.

Authors

ŠTOURAČOVÁ Jiřina AMBROŽOVÁ Hana

Year of publication 2001
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field History

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.