K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině

Authors

CAHA Pavel

Year of publication 2003
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada jazykovědná - Linguistica Brunensia
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation