K počátkům herburského kláštera v Brně (Okolnosti vzniku a srovnání s vývojem v Německu)

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

ČERNUŠÁK Tomáš

Year of publication 2002
Type Article in Proceedings
Conference Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. Ed. L. Jan - P. Obšusta
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation