Prameny k antické a středověké filosofie na webu

Na této stránce budou postupně doplňovány internetové adresy užitečné pro studium antické a středověké filosofie se stručným komentářem k jejich obsahu.
(Pokud jste sami objevili stránku s pramennými texty, která zde není uvedena a o níž si myslíte, že stojí za to, dejte mi vědět a já doplním odkaz i se jménem objevitele.)


The Online Books Page
http://onlinebooks.library.upenn.edu/

Na úvod jeden všeobecný zdroj. Uvedná stránka pennsylvánské univerzity představuje rozcestník ke knihám, které lze v elektronické podobě najít na webu. Není tudíž zdrojem informací speciálně pro filosofii, natož pro filosofii antickou. Přesto zde můžete najít odkazy na díla např. Platónova či Aristotelova, ale prohlížení odkazů Vás může zavést i k textům žánrově i dobou vzniku zcela odlišným....


Projekt Perseus
http://www.perseus.tufts.edu/

Vynikající stránka pro studium antických pramenů řeckých i latinských nejen z filosofie, ale i z literatury a umění (včetně katalogů a obrázků uměleckých předmětů). Kromě antiky nabízí Perseus texty např. i k anglické renesanci - včetně děl Ch. Marlowa a W. Shakespeara - nebo k dějinám Kalifornie. Co zde najdeme?

Z filosofických textů Aristotela (ovšem ne kompletního, chybí např. spisy logické nebo spis O duši), kompletního Platóna a filosoficky relevantní texty Xenofóntovy. Pro filosofii mohou mít význam také některé spisy Ciceronovy a Ísokratovy.

Velkou výhodou Persea je, že si můžeme zadat přímo místo v textu, které nás zajímá (např. v Platónově Ústavě 611b) a ihned se objeví požadovaná pasáž, u které lze trojím kliknutím přepínat mezi řeckou a anglickou verzí. (Pro zobrazení originálního textu je třeba podle návodu stáhnout a nainstalovat řecký font.) V originálním textu kliknutí téměř na všechna slova otevírá okno se statistickými údaji o slově a nabízí možnost nahlédnout do řecko-anglického slovníku. Z dalších užitečných nástrojů zmiňme i možnost hledat ekvivalenty anglických slov v řečtině, popř. latině, přehled řecké gramatiky a syntaxe (v němčině i angličtině).

Nevýhodou této stránky je, že texty se nedají stáhnout vcelku, ale jenom po zobrazených úsecích, což u delších spisů nepřichází do úvahy.

Zásadním technickým nedostatkem tohoto projektu pak je velmi pomalá odezva serverů, či dokonce žádná odezva. Situaci alespoň částečně vylepšuje zrcadlové umístění materiálů na další servery, které jsou někdy snáze dostupné: Chicago, Berlín.


Internet Classics Archiv
http://classics.mit.edu/

Z tohoto archívu naopak můžeme stahovat, co je nám libo (v anglickém překladu) - nabízejí se zde všechna díla Aristotelova, Platónova i Xenofóntova, je zde Marcus Aurelius, Epiktétos, Plótinos a další - celkem 59 autorů a 441 děl (ve formátu txt). Texty ovšem mají jednu zásadní nevýhodu - nejsou členěny pomocí mezinárodně přijímaného stránkování podle základních edic díla, tj. nemůžeme jednoduše najít místo 611b v Ústavě nebo 1028a v Metafyzice. To práci s textem velmi znesnadňuje.

Texty se také dají zobrazit přímo z archívu ve formátu html a v některých případech jsou u nich i komentáře čtenářů, ale ani v tomto případě se stránkování děl nedočkáme.


James J. O'Donnell
http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/

Na této osobní stránce profesora klasických studií dříve na Pennsylvánské, nyní na Georgetownské univerzitě najdeme některé texty z konce antiky, především díla Augustinova a Boëthiova (některé texty jsou pouze latinsky, jiné i přeloženy do angličtiny). Ne všechny odkazy na této stránce fungují, takže k některým textům se nedostaneme (funguje však perlička - Vyznání v ruštině). Pokud do adresy připíšeme texts/, dostaneme se do adresáře, v němž se nacházejí nejen texty a překlady antických děl, ale i poznámky k O`Donnellově pedagogické činnosti nebo celé studie - viz např. odkaz cassbook, kde je možné stáhnout po kapitolách celou knihu o Cassiodórovi.


Sant'Agostino
http://www.augustinus.it/

Jak je zřejmé, v tomto případě se jedná o stránku věnovanou cele Augustinovi Aureliovi. Najdeme tu hodně originálních textů, ale i překladů. Nejvíce spisů je sice přeloženo do italštiny, ale stránka nabízí odkazy i na překlady nám jazykově bližší - německé a - ve větším počtu - anglické. S těmi se dostáváme už na servery, které nás odvádějí od antiky ke středověku, protože se tematicky zaměřují na křesťanské myšlení. Jsou to: Christian Classics Ethereal Library - Calvin College a New Advent (Augustina zde hledejme pod odkazem Church Fathers).


John Burnet: Early Greek Philosophy
http://classicpersuasion.org/pw/burnet/index.htm

Na této stránce máme k dispozici elektronickou knihu významného badatele na poli antické filosofie (dodnes se používá jeho edice Platónových spisů), která se zaměřuje na předsókratiky. Radost z toho, že se tu objevuje překlad zlomků jednotlivých Sókratových předchůdců do angličtiny, poněkud utlumuje zjištění, že zlomky nejsou ve všech případech řazeny podle dnes běžně používaného pořadí z německého vydání Die Fragmente der Vorsokratiker Dielsova a Kranzova (DK), které je standardem pro citaci zlomků. Navíc jsou zde uvedeny překlady pouze těch zlomků, které jsou považovány za přímé citáty (tedy stejně jako v DK, kde tyto zlomky nesou označení "B").

Kromě samotných překladů kniha obsahuje i výklad určitých témat z myšlení vybraných předsókratiků, proto rozhodně stojí zato sem "přisurfovat", pokud se těmito filosofickými průkopníky chceme blíže zabývat. (Je však třeba mít na paměti, že kniha poprvé vyšla v r. 1920, a tedy její údaje nelze považovat za nejaktuálnější.)


http://www.fysis.cz/

Zlomky předsókratiků se na síti vyskytují i v českém překladu na této stránce Zdeňka Kratochvíla. Stránka nabízí především autorův překlad všech Hérakleitových zlomků (a také bilingvní verzi) a jeho studie k Hérakleitovi. Dále překlad i řecký text dalších předsókratiků (Míléťané, Anaxagorás, Pýthagorejci, Hippokratés) a stručné informace o nich. Ve většině případů je překlad opět autorův a je doslovnější než překlad Svobodův ve Zlomcích.  

(Za odkaz na tuto stránku děkuji kolegovi Petru Marešovi.)


www.FILOSOF.cz
http://www.filosof.cz/

Na této české stránce najdete filosofické texty z antiky, středověku i novější filosofie. Jsou to ovšem texty "ze světa", např. z výše uvedeného Internet Classics Archive, tedy se nejedná o texty v českém jazyce. Ovšem např. anglické překlady Platóna jsou opatřeny i úvodem překladatele, což hodnotu textů zvyšuje.
Dále na stránce najdete texty Aristotelovy, Ciceronovy nebo Plótinovy Enneady, ze středověké filosofie např. Augustina, Anselma nebo Tomáše Akvinského.
Kromě toho autor stránky zvýrazňuje texty, které povinně musí zvládnout studenti filosofie na UK, takže můžete srovnávat...

(Za tento odkaz děkuji p. Ondřeji Pollakovi.)


Internet Medieval Sourcebook
http://www.fordham.edu/halsall/sbook2.html#thought2

Zde najdete anglické překlady několika děl středověkého myšlení - např. od Boëthia, Anselma, Abélarda, Tomáše Akvinského.

Kromě toho IMS nabízí texty z oblasti právní, náboženské i historické.Na úvodní stránku Antické filosofie.