Jubilanti

 

Dne 23. 3. 2000 se na katedře konalo přátelské setkání u příležitosti životních jubileí prof. PhDr. Jiřího Cetla (75), doc. PhDr. Jiřího Gabriela, CSc. (70), doc. PhDr. Karla Hlavoně, CSc. (70), prof. PhDr. Pavla Materny,CSc. (70) a nedožitých narozenin prof. PhDr. Lubomíra Nového (70). Vzpomínalo se na dějiny katedry a podíl jubilantů na nich, odhalila se nástěnka, připomínající dějiny první poloviny století, tj. od založení univerzity a filosofického semináře po 2. sv. válku., trochu se pracovalo, trochu jedlo a pilo a když si projdete pár obrázků, skoro jako byste tam byli.

  1. Nejdříve tedy proslovy: Začal s nimi Josef Šmajs, poté Jan Zouhar připomněl něco z dějin, Helena Pavlincová zvlášť pohovořila o Lubomíru Novém, Jiří Gabriel vzpomněl i na dějiny dřívější (související s poté odhalovanou nástěnkou) a ke slovu se dostali i hosté, kteří se dostavili z Prahy v hojném počtu. Josef Zumr ve velmi milém proslovu předvedl jak to všechno je vidět z Prahy, nechal se slyšet i jindy proslovy odmítající Karel Hlavoň, se svými studiu v Praze to srovnával Miloš Dokulil, aby nebyl opomenut, připomněl se i Ludvík Tošenovský.
  2. Posluchači ve dvacítce (v dobách, na které se vzpomínalo to bylo osmička a mnozí této posluchárně tak říkají do dnes) poslouchali pozorně, své zraky otáčeli za mluvčími, občas koukali úkosem na pana fotografa, ale stále poslouchali.
  3. Pak se odhalovala práce nástěnkářů (J. Gabriel a H. Pavlincová), zájem byl opravdu veliký a nelíčený a tlačenice kolem nemalá.
  4. Přestože to nebylo v plánu, následovaly gratulace, první paní zastupující děkanka a i na lóbačku a hubance došlo.
  5. Také se trochu pracovalo. P. Horák si vymyslel výjezdní zasedání redakce Filosofického časopisu, a tak se zasedalo  a jednalo.
  6. V ostatních místnostech se už usedalo ke stolům, i když někde se ještě pracovalo, jiní na návštěvě se styděli. Další se zase nestyděli. A tak se tvořili skupinky, zde tuto tvoří (zprava) Lenin, J. Štěpán, K. Hlavoň, J. Gabriel, P. Jemelka, J. Cetl. Další se věnovali utopencům, které skvěle připravuje J. Z. (na snímku už na něj nezbylo). V jiné místnosti se spořádaně sedělopózovalo pro fotografa a i debatovalo. Zatímco se všude jedlo a pilo, logici akceptovali denotáty, ale tvrdili, že oni nic, oni mají holé ruce. S večerem jsme nechali umýt nádobí a přesunuli jsme se do přes Moravskou rychtu do G+1, kde jsme velmi spořádaně (někteří) chvíli setrvali. Stále ti někteří se slušně odebrali domů, nechali se ještě vyfotit výčepním na Bláhovce a tím to skončilo.