Liga destilatérů při Katedře filosofie
FF MU vás vítá na

12. ročníku katedrového koštu pálenek  a konferenci
Jídlo, pití a evropská vzdělanost

v roce 2014 na téma
Ideál

Ideál

  Program konference

Úvod (video)

Ligová sekce

 • prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

  Ideální průměr? video

  Poznámka k průměrné spotřebě potravin a nápojů v České republice. 

Hostovská sekce

Sekce hostů mimo MU

 • PhDr. Karel Altman, CSc.

  Hospody plné ideálů video

  Pojednání o vznešených, ba nedostižných cílech, rodících se v hostinských zařízeních rozličného typu, stejně jako o dokonalých představitelích kmenové klientely a také stavu ganymédů, jakož i o hospodách samých coby objektech přemnohých tužeb.

Sekce hostů z FF

 • PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

  Život v rauši – ideál našich předků? video
  Na základě rozboru vybraných dokladů lidové slovesnosti se autor snaží postihnout pozadí jejich utváření a pojmenovat společné motivy jejich vzniku.

Sekce studentů, absloventů, nyní učitelů

 • Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.

  Kvůli chlebu se dopustil násilí na Bohu v sobě. Aneb co může „hlad“ způsobit docentům video

 

 • Mgr. Antoním Dolák, Ph.D.

  Dialektika ideálního a neideálního ve světle perspektivy konzumace
  alkoholických nápojů video

  Příspěvek se zaměří na tradiční aristotelskou koncepci ideálního jakožto toho, co jest čistou formou, myšlením myšlení. Následně se však z pozic taoismu, taoistického materialismu a s nimi spjatou možností pití alkoholu pokusí reformulovat, zproblematizovat a případně i skrze desambiguaci explikovat jiné možné chápání tohoto pojmu skrze jeho (dle autora příspěvku mu zcela inherentně přináležející) negaci.

Vyhodnocení soutěže