Liga destilatérů při Katedře filosofie
FF MU vás vítá na

13. ročníku katedrového koštu pálenek  a konferenci
Jídlo, pití a evropská vzdělanost

 

 

 

 

 

Picí šachy

 

12. 3. 2015, 15 hod. posl. A11, FF MU

Předseda Ligy destilatérů
Úvodní slovo

Jídlo, pití a hry

PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Hry k jídlu
Představím některé moderní deskové hry s kulinářskou tématikou a zaměřím se na otázku, jaká kritéria mohou rozhodovat o přiměřenosti hry ke konzumované stravě. Jestliže jsou k jídlům doporučována vína, hudba či konverzační témata, lze podobná doporučení uvést i u deskových či karetních her?

 

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. :
M. Jan Hus, jídlo, pití, hry a evropská vzdělanost
(příspěvek k připomenutí 600 let od smrti českého reformátora)

Úvodem o tom, jak hravost kdysi ve středověku způsobila, že se z liturgického officia stalo veselé české, německé, makarónské a v různém stupni nevázané divadlo. Jak to bylo s hravostí a hrami na středověké (pražské) univerzitě a jak se na tom podílel český reformátor (z Husových vlastních vzpomínek a z jeho projevů při promocích bakalářů i mistrů). Internacionální přesah je ovšem dán už samotným působením M. Jana a tím, co z toho vzešlo – ale v našem kontextu také tím, že se na vrcholu středověké latinské básnické tvorby stkví tzv. „žákovské“ skladby nejen milostné, pijácké a žebravé, ale i ty o hrách.

prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Josef Š. — utajený výcvik rakouské armády

 

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Gastronomická hravost

Příspěvek se bude věnovat hravosti při přípravě a konzumaci jídla a pití v evropské kultuře.

 

Vyhlášení výsledků