Pár fotek ze zahalování kolalokové kisny na chodbě katedry filosofie.

Základnu a nadstavbu kolaloky si nalepil sám proděkan, postmoderní varianta byla samozřejmě na mladších, tj. studentech, takto se jim to povedlo a takto na to hleděl prof. P. M. Obhlížel to spolu s ostatními ze všech stran a příhlížela i další akademická funkcionářka, proděkanka J. N.