Komentář k fotografiím z divadelního představení Hydrikos a Pýrenka, květen 2001

Fotograf Jiří Pátek přišel asi půl hodiny před představením a na patnácti fotkách zachytil ještě vrcholící přípravy na představení. Zbylých dvaadvacet už bylo foceno během představení. Všechny jsou v chronologickém pořadí, takže můžete sledovat, co onoho večera bylo postupně k vidění.

Toto je verze, která vychází ze samotných fotek bez ohledu k jejich celkové souvislosti.

1. Hudba k našemu představení byla velmi veselá.

2. Která herečka je za tím paravanem?

3. Nádherný antický profil. Jako by sama bohyně lásky přišla mezi nás… (Jako by antická socha obživla a oblékla se…)

4. Je třeba využít každou chvilku: Masaryk teda napsal Sebevraždu, Otázku sociální a Rusko a Evropa. To musíte bezpodmínečně znát.

5. Hmm, ten klarinet nehraje tak, jak já zpívám.

6. Měli by ho pověsit vejš! Ale rychle, nebo to nestihneme.

7. A já už to s tím klarinetem umím, heč!

8. Ale tak jsme to přece na zkouškách vůbec nedělali! – No a co, nejste přece žádní amatéři, můžete jet hned naostro.

9. Tak – pevně usadit hlavici a pořádně zatížit, aby to náhodou nespadlo!

10. Takto mě uškrtíš, když ti špatně napovím?

11. Probůh, on ještě neumí text?!

12. Dostala květinu. Doufám, že to konečně zabere.

13. Vousy mi sice nenarostly, jak chtěl režisér, ale já vám stejně ukážu Zénóna!

14. Tak dobře, já tu flašku vrátím.

15. Určitě jsem nejkrásnější. – Určitě si myslí, že je nejkrásnější. – Určitě si myslí, že si myslím, že jsem nejkrásnější.

Představení začíná:

16. Ach jo, když jste teda přišli, tak začneme.

17. Neboj se a běž, my se tady pro jistotu zamkneme.

18. Smějí se, klidně můžeme ven!

19. Hydrikos už ví, co jsou ženy zač.

20. No jo, ale přesto ji miluju.

21. Sláva, květina zabrala!

22. Prosím vás, nemáte někdo cigaretu a oheň?

23. Směje se – ještě neví, co jsou muži zač.

24. Támhle jeden jde – běž a dej mu co proto.

25. Ovšem láska a mládí začíná vítězit nad stářím, zatrpklostí a nenávistí.

26. A vítězí nadále – jdou k tetičce na večeři.

27. Opravdu, je to tvoje!

28. Kdepak vy, já jsem nejmoudřejší!

29. Tak si tu vaši moudrost empiricky ověříme.

30. Láska mnohdy svazuje.

31. Dejte si Nús a budete v pohodě!

32. S takovou minisukní si sedneš do první řady? – No, potom se vůbec nemůžu soustředit, zapomněl jsem text!

33. Ty, Herme, copak to máš v té pravé ruce?

34. A byla takhle veliká… (U nektaru probrali úplně všechno – od hermeneutiky po rybaření.)

35. Kdopak asi má nejlepší důvod k radosti?

36. A potom diváci začali tleskat…

37. A tleskali dlouho.

Tato verze se snaží podat jakýsi souvislý popis toho, co se tenkrát událo.

Přípravy na představení byly rozsáhlé – bylo třeba umístit obrazy (6), pořádně upevnit sloupy, aby snad během představení nespadly (9), nastříhat pásy krepového papíru, jimiž bude Filia spoutávat diváky v první řadě (přitom nápověda nasazovala vlastní krk (10)) a nachystat květinu, kterou dostane Pýrenka (12). Někteří byli přistiženi při tom, jak se oblékají do kostýmů (3), další se snažili pod kostým něco schovat (copak to asi mohlo být? – 14), a ještě jiní se věnovali úpravě svých účesů (13). Přitom kadeřnické styly se velmi lišily (15). To vše bylo bedlivě sledováno nejvyššími autoritami (2). Nejvíce času si však vyžádala hudba. Nejprve se nacvičovala ve dvojicích (1, 5), ale vzápětí se počet zdvojnásobil (7). A kdo nezpíval, ještě si opakoval text (11). Principál svými pokyny vytvářel pěkné dusno (8), ještě štěstí, že jiní atmosféru odlehčovali vyprávěním vtipů (4).

A pak už představení začalo. Principál byl zpočátku nervózní a nevěděl, jak to dopadne (16). Proto poslal Pýrenku na jeviště a pro jistotu se s ostatními zavřel ve vedlejší místnosti (17). Záhy však uslyšeli, že se diváci smějí, a odvážně vykoukli do auly (18). Hydrikos prožíval na jevišti těžké chvíle – nejprve se dověděl, co jsou ženy zač (19), a vzápětí propadl skepsi a nerozhodnosti (20). Sofista mu sice situaci objasnil a dal mu cenné rady (21), ale tetička zase důkladně vysvětlila jeho milované Pýrence, že muž občas zmizí jako cigaretový dým (22) a že jsou všichni muži stejní, jak říká Logos paní Hérakleitos (23). Takže Pýrenka byla dostatečně teoreticky vybavená pro setkání s přicházejícím Hydrikem (24). Avšak upřímná a bezelstná srdce mladých lidí překonala zahořklé rady svých postarších příbuzných a zamilovala se do sebe (25). A na stará kolena našli své partnerské štěstí i strýček s tetičkou (26). Ovšem nelíčená radost mladých milenců (nebo snad už i rodičů? (27)) netrvala dlouho, protože mezi nimi byly velké rozdíly. Jejich štěstí mohl obnovit jen někdo velmi moudrý, snad dokonce jen nejmoudřejší ze všech lidí. Pýrenka s Hydrikem měli štěstí, že potkali hned tři nejmoudřejší (28). Svou moudrost ovšem filosofové museli dosvědčit na konkrétním případu (29). Pýthagorás ihned zklamal, Empedoklés byl moudrý jen tak napůl, protože měl hezkou a hodnou dceru Filii (30). Zbyl tedy poslední – Anaxagorás, který do debaty uvedl svůj Nús (31). No to bylo ale překvapení! (32) Ale dobře to dopadlo, takže mohl přijít Hermés s poselstvím od Dia (33). Anaxagorás to bral jako velkou, opravdu velkou poctu (34) a také mu zachutnal božský nektar. Pak už nic nebránilo tomu, aby si všichni radostně zazpívali (35). A diváci? Diváci tleskali, úvodní principálova obava se mohla rozplynout… (36, 37)