Hlavní stránka EO

Obsah:

Titul a tiráž

0.1 Úvod
0.2 Co je ontologie?

Část I — Základní ontologické kategorie

Kapitola 1 — Bytí, hmota a problém obecných kategorií
1.1 Problém definice
1.2 Pojem "hmota"v dějinách
1.3 Současnost
    1.4 Vybrané texty
    1.4.1 Aristotelés ze Stageiry
    1.4.2 Pierre Teilhard de Chardin
    1.4.3 Rudolf Carnap

Kapitola 2 — Prostor
2.1 Utváření pojmu "prostor"
2.2 Pojetí prostoru v dějinách
2.3 Moderní věda a prostor
    2.4 Vybrané texty
    2.4.1 Aristotelés ze Stageiry
    2.4.2 Giordano Bruno
    2.4.3 Albert Einstein

Kapitola 3 — Čas
3.1 Historie pojmu
3.2 Základní vlastnosti času
3.3 Čas a vesmír
3.4 Nefyzikální koncepce času
    3.5 Vybrané texty
    3.5.1 Augustin Aurelius
    3.5.2 John Locke
    3.5.3 Emanuel Rádl

Kapitola 4 — Pohyb
4.1 Výchozí bod poznání pohybu
4.2 Klasifikace forem pohybu
4.3 Absolutní a relativní pohyb
4.4 Dynamický a strukturní pohyb
    4.5 Vybrané texty
    4.5.1 Aristotelés ze Stageiry
    4.5.2 Denis Diderot
    4.5.3 Emanuel Rádl

Část II — Evoluční ontologie
4.6 Proč ontologie evoluční?

Kapitola 5 — Dva pozemské ontické řády
5.1 Ontologie N. Hartmanna a ontologie evoluční
5.2 Evoluce a uspořádanost
5.3 Dva ontické řády skutečnosti
    5.4 Vybrané texty
    5.4.1 Nikolai Hartmann
    5.4.2 Egon Bondy
    5.4.3 David Bohm

Kapitola 6 — Dvě pozemské evoluce a informace
6.1 Evoluce přirozená
6.2 Evoluce umělá
6.3 Evoluce a informace
    6.4 Vybrané texty
    6.4.1 Ilya Prigogine
    6.4.2 Stephen Jay Gould
    6.4.3 Carl Friedrich von Weizsäcker
   

Kapitola 7 — Ontologický koncept kultury
7.1 Podstata kulturní informace
7.2 Ontická role kulturní informace
7.3 Ekologická opozice přírody a kultury
    7.4 Vybrané texty
    7.4.1 Pierre Teilhard de Chardin
    7.4.2 Konrad Lorenz
    7.4.3 Henryk Skolimowski

Kapitola 8 — Hlavní kategorie a problémy evoluční ontologie
8.1 Problém přírody
8.2 Kultura --- ekologická kategorie?
8.3 Problém člověka


File translated from TEX by TTH, version 2.00.
On 02 Dec 1999, 21:59.