Gnoseologie (seminář, J. Krob)

 • Minimum a sylabus
 • Témata do semináře
  Každý účastník semináře si povinně vybere z každého okruhu jedno motto a na jeho základě si v průběhu semestru bude připravovat svá vystoupení. Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání všech témat v písemné podobě a minimálně tři vystoupení během semestru
  (cca 2-4 minutové, 1-3 normostrany)
 • Literatura
  Prozatím jen několik namátkově vybraných titulů, postupně bude doplňováno.
  Je škodlivé číst o nějakém předmětu dříve, než jsme o něm přemýšleli sami, protože se s novou látkou vkrade do hlavy i nové hledisko na ni a cizí poměr k ní, a to tím snáze, že nás lenost a netečnost přímo vybízejí k tomu, abychom ušetřili námahu myšlení ...

  Schopenhauer


 • ___