Web logiky je přesunut. Adresa webu je nyní http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/.

The website has moved. Currently, it is located at http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/.