Přehledná tabulka přijetí gregoriánského kalendáře
roku státem   roku státem
1582 Francie, Itálie (část), Španělsko,   1752 Velká Británie s koloniemi
1583 Flandry, katolické Nizozemí, Švýcarsko   1873 Japonsko
1584 Čechy a Morava   1912 Čína
1586 Polsko   1918 Rusko
1587 Maďarsko   1919 Jugoslávie, Rumunsko
1699 Německé protestanské země   1923-24 Řecko
1700 Dánsko   1927 Turecko
1700-40 Švédsko   1940 býv. Sovětský svaz

 

http://hisec.astro.cz/